Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Padovanok vaikui pietus!

Atgal

Padovanok vaikui pietus!

Maltiečių vaikų dienos centrai – vaikams iš socialinės rizikos grupei priklausančių šeimų yra tarsi antrieji namai. Vaikai ne tik jaučiasi saugūs, ugdo ir tobulina savo socialinius bei savarankiškumo įgūdžius, atlieka popamokinę veiklą, bet svarbiausia yra užimti ir atitraukti nuo „gatvės auklėjimo“.

Apie projektą. Ne paslaptis, kad labiausiai vaikai, atėję į centrą, laukia šilto maisto. Tik tada, kai pasisotina, jie noriai užsiima kitais dalykais. Vieno vaiko maitinimui skiriame 0,8 euro 1 dienai. Už tą sumą jie valgo 2 kartus – iš karto po pamokų gauna šilto maisto, kuris neretai būna vienintelis visavertis valgis, ir prieš eidami namo apie 16 val. dar geria arbatą su užkandžiu. Namuose mūsų globojami vaikai dažniausiai randa tuščią šaldytuvą ir tėvus, kuriems nelabai rūpi.

Kad ir kaip būtų graudu, daugelis vaikų į maltiečių dienos centrus ateina tiesiog pavalgyti. Šiuo metu visoje Lietuvoje globojame apie 370 vaikų, lankančių 16 maltiečių centrų. Visuose juose finansavimo šaltiniai maitinimui yra terminuoti, biudžetas numatomas tik tam tikram laikui, tad lėšų visaverčiam ir pastoviam vaikų maitinimui labai trūksta. Esame apskaičiavę, kad visiems metams 14 centrų vaikus maitinti reikalinga suma yra 50 tūkst. eurų. Beje, maltiečių centrai dirba ir vasarą, mokiniai juose būna visą dieną, daug laiko praleidžia gryname ore.

Apie vaikų dienos centrus. Maltiečių vaikų dienos centrai yra įsikūrę 16 Lietuvos kaimų ir miestų. Dienos centro veikloje dalyvauja vaikai iš socialiai remtinų, socialinės rizikos, daugiavaikių šeimų. Jų tėvai girtauja, niekur nedirba, kai kurie gydosi nuo priklausomybių ar psichikos ligų. Kaimo vietovės išsiskiria didžiausiu bedarbystės lygiu Lietuvoje, dėl šios priežasties pačios šeimos nebeišgali užtikrinti būtinų sąlygų vaikui tinkamai vystytis, todėl vaikų dienos centrų įkūrimai maltiečiams buvo labai svarbus įvykis, padėjęs gerinti vaikų iš socialiai remtinų šeimų gerovę.

Vaikų dienos centruose mokytojos padeda vaikams atlikti namų darbus. Užsiėmimų metu vaikai mokosi, sportuoja, muzikuoja, skaito pasakas, daro įvairius meninius darbelius, mezga, mokosi pasigaminti maistą, plauti savo indus, susipažįsta su kompiuterinio raštingumu, žaidžia lietuvių liaudies žaidimus, tvarko patalpas, aplinką, lanko vienišus senelius, vaikams diegiamos vertybės, teigiamai veikiančios asmenybės raidą, padedančios pritapti ir susiorientuoti visuomenėje.