Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Ataskaitos ir projektai

Atgal

Žemiau galite susipažinti su Aukok.lt (VšĮ „Geros valios projektai“) metinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis.

2022 m.:

2022 m. Aukok.lt veiklos ataskaita.pdf

2022 m. finansinės būklės ataskaita.pdf

2022 m. veiklos rezultatų ataskaita.pdf

2022 m. aiškinamasis raštas.pdf

Audito išvada 2022 m. ataskaitai.pdf

2021 m.:

2021 m. Aukok.lt veiklos ataskaita.pdf

2021 m. finansinės būklės ataskaita.pdf

2021 m. veiklos rezultatų ataskaita.pdf

2021 m. aiškinamasis raštas.pdf

Audito išvada 2021 m. ataskaitai.pdf

2020 m.:

2020 m. Aukok.lt veiklos ataskaita.pdf

2020 m. Aukok.lt finansinė ataskaita ir aiškinamasis raštas.pdf

Audito išvada 2020 m. ataskaitai.pdf

2019 m.:

2019 m. Aukok.lt veiklos ataskaita.pdf

2019 m. Aukok.lt finansinė ataskaita ir aiškinamasis raštas.pdf

Audito išvada 2019 m. ataskaitai.pdf

2018 m.:

2018 m. Aukok.lt veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2018 m. Geros valios projektai veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

Audito išvada 2018 m. ataskaitai.pdf

2017 m.:

2017 m. Aukok.lt veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2017 m. Geros valios projektai veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

Audito išvada 2017 m. ataskaitai.pdf

2016 m.:

2016 m. Aukok.lt veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2016 m. Geros valios projektai veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

Audito išvada 2016 m. ataskaitai.pdf

2015 m.:

2015 m. Aukok.lt veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2015 m. Geros valios projektai veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2014 m.:

2014 m. Aukok.lt veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2014 m. Geros valios projektai veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2013 m.:

2013 m. Aukok.lt veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2013 m. Geros valios projektai veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2012 m.:

2012 m. Aukok.lt veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2012 m. Geros valios projektai veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2011 m. :

2011 m. Aukok.lt veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2011 m. Geros valios projektai veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2009 - 2010 m.:

2009-2010 m. Aukok.lt veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

2009-2010 m. Geros valios projektai veiklos ir finansinė ataskaita.pdf

 

Žemiau galite susipažinti su VšĮ „Geros valios projektai“ įgyvendintais projektais.

2013–2014 m.:

„Pagalbadaiktais.lt – efektyvesniam socialinių problemų sprendimui“, finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiklos programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“, projekto nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-003. Daugiau informacijos.

„Geros valios kodas“, finansuotas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, paraiškos nr. CH-NVO-245. Daugiau informacijos.

2015–2016 m.:

„NVO tvarumo strategijų kūrimas ir finansavimo šaltinių įvairinimas papildant specifikuotomis lėšų pritraukimo strategijomis“, finansuotas EEE finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje, paraiškos nr. EEE-NVO-PDP1-PP-01. Daugiau informacijos.

2018 m.

„Efektyvesnis paramos teikimas stokojantiems didinant socialinės platformos Aukokdaiktus.lt galimybes“, finansuotas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, registracijos nr. NVOIS-1. Daugiau informacijos.

2019 m. 

„Gerų darbų ambasadoriai“, dalinai finansuotas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sutarties nr. NVOIS1-1. Daugiau informacijos, p. 16.

2020 m.

„FUNDRAISING@ LT: misija – efektyvios lėšų pritraukimo kampanijos“, dalinai finansuotas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, registracijos nr. NVOIS1-1. Daugiau informacijos. Daugiau informacijos.

2020–2022 m.

„FUNDRAISING.LT“, finansuotas „Aktyvių piliečių fondo“, projekto nr. K1-05-PK-D-171. Daugiau informacijos.