Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Privatumo politika

Atgal

PRIVATUMO POLITIKA

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, aukojimo portalo https://www.aukok.lt/ (toliau - Portalas) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip VšĮ Geros valios projektai (juridinio asmens kodas: 301678868, registruotos buveinės adresas: Vaidilutės g. 57A, Vilnius, Lietuvos Respublika, buveinės adresas: A.Goštauto g. 8-38, LT-01108 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę Portale, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankę Įstaigos buveinėje.

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Portalo Taisyklėse .

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Portale, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankius Įstaigos buveinės adresu, galime rinkti Jūsų asmens duomenis:

Kaip gauname Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime gauti:

Asmuo, aukojantis kito asmens vardu, Organizacija, teikianti Projektą atrankai ar vykdanti Projektą, ar bet koks kitas asmuo bet kokiu būdu teikiantis mums kito asmens duomenis, yra atsakingi už tokių duomenų teisingumą ir teisėtumą bei teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti asmenis, kurių asmens duomenis teikia, apie jų asmens duomenų perdavimą mums, įskaitant duomenų perdavimo tikslus.
Prieš pasirenkant tapti Periodiniu aukotoju, rekomenduojame susipažinti su Payhere.co Privatumo politika ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kada tvarkome nepilnamečių asmens duomenis?

Portale teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims, kurie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei čia nurodyta, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šiame Portale?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Portale naudojami šie slapukai:

 

SLAPUKO PAVADINIMAS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS SUKŪRIMO MOMENTAS GALIOJIMO LAIKAS SLAPUKO POBŪDIS NAUDOJAMI DUOMENYS
__utma Šis slapukas renka informaciją apie apsilankymų Portale kiekį Prisijungus prie Portalo. 2 metai Analitinis Informacija, nurodanti, kiek kartų lankytojas prisijungė prie Portalo, kada buvo pirmasis prisijungimas ir kada buvo paskutinis prisijungimas
__utmb Šis slapukas registruoja laiko žymą su tiksliu laiku, kai Portalo lankytojas jame apsilanko Prisijungus prie Portalo. Sesijos metu Analitinis Laiko momentas, kada lankytojas prisijungė prie Portalo
__utmc Užregistruoja laiko žymeklį, nurodantį tikslų Portalo atidarymo laiką Prisijungus prie Portalo. Sesijos metu Analitinis Laiko momentas, kada lankytojas atsijungė nuo Portalo
__utmt Šis slapukas naudojamas norint pagreitinti užklausas į serverį Prisijungus prie Portalo. Sesijos metu Analitinis Skaičius, nurodantis, kokiu greičiu turėtų bendrauti Portalas su Google Analytics
__utmz Šis slapukas renka duomenis apie tai, kur Portalo lankytojas atėjo, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kokia nuoroda buvo spustelėta ir koks buvo naudojamas paieškos terminas Prisijungus prie Portalo. 6 mėnesiai Analitinis Informacija, nurodanti iš kur lankytojas atėjo į Portalą, kokią naršyklę naudoja, kokios nuorodos buvo paspaustos, kokie raktažodžiai naudojami bei vieta, iš kurios prisijungta prie Portalo
_fbp Naudojamas Facebook, kad pateiktų reklaminių produktų seriją, pavyzdžiui, trečiosios šalies reklamuotojų pasiūlymus realiuoju laiku Prisijungus prie Portalo. 3 mėnesiai Rinkodarinis Šifruotas unikalus Facebook vartotojo ID ir naršyklės ID
_ga Naudojamas Google vartotojų atskyrimui puslapyje. Prisijungus prie Portalo. 2 metai Analitinis Šifruotas unikalus Google vartotojo ID ir naršyklės ID
_gid Naudojamas Google vartotojų atskyrimui puslapyje. Prisijungus prie Portalo. 24 valandos Analitinis Šifruotas unikalus Google vartotojo ID ir naršyklės ID
_gat_* Google naudojamas slapukas norint pagreitinti užklausas į serverį. Prisijungus prie Portalo. 1 minutė Analitinis Unikalus portalo Google Analytics ID
_dc_gtm_* Google naudojamas slapukas norint pagreitinti užklausas į serverį. Prisijungus prie Portalo. 1 minutė Analitinis Unikalus portalo Google Analytics ID
culture Naudojamas aukok.lt sistemos, nustatyti kokią Portalo kalbą yra pasirinkęs vartotojas. Prisijungus prie Portalo Neturi galiojimo pabaigos termino Būtinas Pasirinktos kalbos Portale identifikatorius
cookies Nustato, ar Portalo lankytojas sutiko gauti slapukus. Sutikus gauti slapukus. Neturi galiojimo pabaigos termino Būtinas Sutikimo laiko momentas
ANID Naudojamas Google pateikti personalizuotą reklamą Google valdomose reklamų vietose bei prisiminti vartotojo nustatymus bei kitą statistiką. Prisijungus prie Portalo. Sutikus gauti slapukus. 6 mėnesiai Rinkodarinis Šifruotas unikalus Google vartotojo ID
NID Naudojamas Google pateikti personalizuotą reklamą Google valdomose reklamų vietose bei prisiminti vartotojo nustatymus bei kitą statistiką. Prisijungus prie Portalo. Sutikus gauti slapukus. 6 mėnesiai Rinkodarinis Šifruotas unikalus Google vartotojo ID
CONSENT Naudojamas Google pateikti personalizuotą reklamą Google valdomose reklamų vietose bei prisiminti vartotojo nustatymus bei kitą statistiką. Prisijungus prie Portalo. Sutikus gauti slapukus. Neturi galiojimo pabaigos termino Rinkodarinis Šifruotas unikalus Google vartotojo ID
1P_JAR Naudojamas Google pateikti personalizuotą reklamą Google valdomose reklamų vietose bei prisiminti vartotojo nustatymus bei kitą statistiką. Prisijungus prie Portalo. Sutikus gauti slapukus. 6 mėnesiai Rinkodarinis Šifruotas unikalus Google vartotojo ID
DV Naudojamas Google pateikti personalizuotą reklamą Google valdomose reklamų vietose bei prisiminti vartotojo nustatymus bei kitą statistiką. Prisijungus prie Portalo. Sutikus gauti slapukus. 6 mėnesiai Rinkodarinis Šifruotas unikalus Google vartotojo ID
ASPXAUTH Naudojamas sužinoti ar vartotojas yra prisijungęs prie portalo vartotojo paskyros. Prisijungus prie Portalo. Prisijungus prie vartotojo paskyros. 1 mėnesis Būtinas Šifruotas unikalus portalo vartotojo ID
__cfduid Šis slapukas naudojamas individualaus Portalo lankytojo identifikacijai Payhere platformoje. Prisijungus prie periodinio aukojimo lango. 30 dienų Būtinas Šifruotas unikalus ID numeris

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai, buhalterinių paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Kai aukodami per Portale aukojimo formoje varnele pažymite „Sutinku būti matomas Projekto aukotojų sąraše“, arba, atlikdami banko pavedimą, nurodote šį savo pageidavimą mokėjimo paskirtyje, Jūsų vardas ir pavardė bus viešai skelbiami Portale talpinamame atitinkamo Projekto aukotojų sąraše.

Jeigu organizacija, kurioje dirbate, dalyvauja Projektų atrankoje, Jūsų asmens duomenis galime perduoti Projektų atranką vykdančios vertinimo komisijos nariams (tai Įstaigos atstovai, NVO sektoriaus ekspertai ir aktyvūs visuomenės veikėjai). Plačiau apie Projektų atranką ir paraiškų vertinimą skaitykite skiltyje „Pateik projektą“.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Įstaiga per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

VšĮ Geros valios projektai
Juridinio asmens kodas: 301678868
Adresas: A.Goštauto g. 8-38, LT-01108 Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel.: +370 602 31001
El. paštas: info@aukok.lt

Atnaujinimo data: 2023-10-25.