Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Vilniaus neįgaliųjų dienos centras

Atgal
Vilniaus neįgaliųjų dienos centras – tai 2005 m. įkurtas Lietuvos žmonių su negalia sąjungos filialas, teikiantis paslaugas neįgaliesiems. Pagrindinis centro tikslas – teikti neįgaliesiems socialines paslaugas: socialinio darbo, darbo terapijos ir užimtumo, socialinių įgūdžių ir savarankiškumo ugdymo, socialinės reabilitacijos. Dienos centro veikla neįgaliesiems sudaro galimybę daugiau bendrauti tarpusavyje, aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje. Dienos centro aplinka puikiai pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Dienos centras nuo įsteigimo dienos kasmet teikia paslaugas apie 400 Vilniaus miesto neįgaliųjų. Vidutinis metinis suteiktų paslaugų skaičius – daugiau kaip 4 000. Kasmet šis skaičius didėja.
Įgyvendinti projektai
Surinkta suma: 4 344,21 EUR