Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Tapk ambasadoriumi programos taisyklės

Atgal

TAPK AMBASADORIUMI PROGRAMOS TAISYKLĖS

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato Ambasadorių lėšų rinkimų, skelbiamų aukojimo portale https://www.aukok.lt/ (toliau – Portalas), būdus, Portalo valdytojo - VšĮ Geros valios projektai (juridinio asmens kodas: 301678868, registruotos buveinės adresas: Vaidilutės g. 57A, Vilnius, Lietuvos Respublika, buveinės adresas: A. Goštauto g. 8-39, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) bei Ambasadorių teises ir pareigas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Asmuo – vyresnis nei 14 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo.

2.2. Aukojantis asmuo arba Aukotojas – vienu iš Portale nurodytų būdų pinigus Portale skelbiamam Projektui aukojantis fizinis ar juridinis asmuo.
2.3. Aukotojas – Portale skelbiamam Projektui pinigus savo vardu paaukojęs fizinis ar juridinis asmuo.
2.4. Aukotojų sąrašas – Portale skelbiamas aukotojų, paaukojusių pinigus Portale skelbiamam projektui, sąrašas, kuriame nurodomi aukotojų, kurie sutiko, kad būtų įtraukti į šį sąrašą, vardai ir pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai.

2.5. Organizacija – Portalo Projektų atrankos taisyklių  nustatyta tvarka atrinkta, Portale skelbiamą Projektą vykdanti, nevyriausybinė organizacija (viešoji įstaiga, asociacija, labdaros ir paramos fondas, visuomeninė organizacija), taip pat švietimo ir mokymo įstaiga, muziejus, tradicinė religinė bendrija ar biblioteka.
2.6. Projektas – konkretų socialinį tikslą ir naudos gavėją bei numatytas priemones ir biudžetą nurodytam tikslui pasiekti turintis projektas, kuriam galima aukoti Portale numatytą laikotarpį.
2.7. Ambasadorius - registruotas Portalo vartotojas, kuris inicijuoja ir vykdo asmeninę Lėšų rinkimo kampaniją Portale pasirinktam Projektui, kitaip, Tapk Ambasadoriumi programos dalyvis.
2.8. Lėšų rinkimo kampanija – Ambasadoriaus sukurta iniciatyva Portale rinkti lėšas pasirinktam Projektui.

3. Asmuo, norintis tapti Ambasadoriumi, gali naudotis šiais registracijos Portale būdais:
- registracija portale, pateikiant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir sukuriant slaptažodį;

- prisijungimas su Facebook paskyra.

Informaciją apie tai, kaip tvarkomi Ambasadoriaus asmens duomenys, pateikiama Aukok.lt Privatumo politikoje.

4. Ambasadorius, norėdamas pradėti naują lėšų rinkimo kampaniją, privalo pateikti šiuos duomenis:
- Projektą, kuriam nori rinkti lėšas (pasirinkti iš Aukok.lt portale lėšas renkančių projektų);
- iniciatyvos pavadinimą;
- maksimalią sumą, kurią siekia surinkti;
- laisvos formos kampanijos aprašymą;

Ambasadorius, norėdamas pradėti naują lėšų rinkimo kampaniją, pasirinktinai gali pateikti nurodyto formato nuotraukas ar kitą vizualinę medžiagą.

5. Ambasadoriaus pateikta vaizdinė ar tekstinė medžiaga negali pažeisti autorių teisių ir būti naudojama be autoriaus sutikimo. Ambasadorius prisiima atsakomybę, kad vaizdinė medžiaga būtų naudojama turint autoriaus sutikimą.

6. Ambasadorius priisima visą atsakomybę už pateiktos informacijos autentiškumą, tikslumą, teisingumą ir atitikimą bendrosioms etikos normoms. Negalima naudoti tekstinės ir vaizdinės informacijos, kuri skatina nesantaiką, diskriminaciją, nelygybę, socialinę atskirtį, smurtą, nusikalstamumą ir įstatymų pažeidimą.

7. Ambasadorius turi teisę kurti neribotą kiekį lėšų rinkimo kampanijų Portale.

8. Ambasadorius turi teisę dalintis Lėšų rinkimo kampanijos unikalia nuoroda su savo aplinkiniais ir bendraminčiais, tačiau privalo užtikrinti, kad nuoroda nebūtų dalinamasi neetiško ar nusikalstamo pobūdžio informacijos turinčiuose tinkalapiuose, grupėse, forumuose ir pan.

9. Ambasadoriaus sukurtame Lėšų rinkimo lange paaukotos Aukotojų sumos automatiškai pridedamos prie Ambasadoriaus kampanijos surinktos ir Projekto surinktos sumos. Lėšų rinkimo kampanijos surinktos lėšos atitenka Organizacijai, kuri vykdo Ambasadoriaus pasirinktą Projektą.

10. Ambasadorius turi teisę bet kada sustabdyti Lėšų rinkimo kampaniją. Sustabdžius Lėšų rinkimo kampaniją, jos atnaujinti nebegalima.

11. Jeigu Lėšų rinkimo kampanijos surinkta suma pasiekia Ambasadoriaus numatytą tikslą, lėšų rinkimo kampanija pasibaigia.

12. Jeigu Ambasadoriaus pasirinktas Projektas pasibaigia dar nesustabdžius Ambasadoriaus Lėšų rinkimo kampanijos, Portalo administracija gali pasiūlyti sustabdyti Lėšų rinkimo kampaniją arba pakeisti pasirinktą Projektą.

13. Portalo administracija turi teisę Ambasadoriaus prašymu atnaujinti sustabdytą Lėšų rinkimo kampaniją.

14. Portalo administracija pasilieka teisę koreguoti Ambasadorių sukurtą turinį ir/arba pašalinti taisyklių neatitinkančias Lėšų rinkimo kampanijas.

15. Jeigu užfiksuojama šias Taisykles pažeidžianti veikla, Portalo administracija turi teisę šalinti Ambasadorių iš Ambasadorių Programos naudotojų sąrašo be išankstinio įspėjimo.

16. Portalo administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles. Tokios pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Portale dienos. Ambasadoriui reikėtų kartais patikrinti aktualią Taisyklių versiją ir įsitikinti, ar ji tenkina. Atnaujinusi Taisykles, Portalo administracija informuos Ambasadorius apie, Portalo nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale. Data, kai Taisyklės atnaujintos paskutinį kartą, nurodoma dokumento apačioje.

17. Esant bet kokiems klausimams, susijusiems su šių Taisyklių sąlygomis, kviečiame susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

VšĮ Geros valios projektai
Juridinio asmens kodas: 301678868
Adresas: A. Goštauto g. 8-39, Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel.: +370 602 31001
El. paštas: info@aukok.lt

Atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 31 d.