Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Zambija EveryOne

Atgal

Zambija EveryOne

Zambijoje gyvena apie 12,5 mln. žmonių, iš kurių 51% sudaro vaikai iki 18 m. Kadangi Zambija yra viena iš skurdžiausių šalių (12 vieta pasaulyje pagal skurdo lygį), net 3 mln. Zambijos vaikų kenčia nuo pastovaus maisto trūkumo; apie 1 mln. vaikų neturi galimybių lankyti mokyklos ir siekti išsilavinimo; 0,5 mln. vaikų gyvena gatvėje, be tėvų; gimdymo metu miršta 1 iš 5 kūdikių, o dar didesnis skaičius vaikų miršta iki 5 metų nuo maliarijos, plaučių uždegimo, diarėjos, kt. dėl medicininės pagalbos stokos. 86% Zambijos šeimų dienos pajamos siekia vos 1 JAV dolerį.

Zambijos vaikams ir šeimoms reikalinga paprasta, tačiau gyvybiškai svarbi pagalba – prieinamumas prie medicininių paslaugų, minimalios priemonės pramaitinti šeimą, prieinamumas prie švietimo, dviračiai, kurie įgalina vaikus ir šeimas greičiau pasiekti mokyklą, medicinos punktą ir kitas vietas.

Apie projektą. Projekto lėšos bus skirtos Zambijos Bulaya kaimo ir aplinkinių kaimelių vaikams ir jų šeimoms. Iš viso, Bulaya ir aplinkiniuose kaimuose gyvena apie 5 000 gyventojų.

Projekto metu šeimoms bus nupirktos tokios minimalios priemonės kaip daržovių sėklos, daržininkystės priemonės, ožkos, ir mokoma šeimas daržininkystės pagrindų, siekiant užtikrinti ilgalaikę galimybę šeimoms prasimaitinti ir gauti papildomų pajamų veisiant ir parduodant ožkas bei užaugintas daržoves. Dalis daržininkystės priemonių ir ožkų bus skirta Bulaya kaimelio bendruomenei, kad ji galėtų įkurti bendruomeninį ūkį. Iš bendruomeninio ūkio daržovės, ožkų pienas ir mėsa bus skiriami vaikams ir šeimoms, kurie atsidurs krizinėje situacijoje, neturės jokių prasimaitinimo ir pajamų šaltinių. Tokiu būdu bus užkertamas kelias vaikų ir kitų šeimų narių mirčiai nuo bado. Taip pat bus suremontuotos bendruomeninės mokyklos patalpos, nupirkti suolai (šiuo metu vaikai per užsiėmimus sėdi ant rastų). Vaikams bus nupirkti vadovėliai ir uniformos, kad jie galėtų lankyti pamokas ir siekti bent minimalaus išsilavinimo. Galiausiai, bus organizuojami sveikatos savanorių mokymai, siekiant paruošti juos teikti tinkamą pagalbą vaikams. Savanoriams nupirkti dviračiai padės jiems greičiau pasiekti vaikus ir motinas tolimose vietovėse, laiku apsirūpinti vaistais.

Parama bus skiriama Zambijos vaikų mokyklinėms prekėms (uniformoms, suolams, vadovėliams); bendruomeninės mokyklos atnaujinimui; sveikatos savanorių mokymams ir mokomajai medžiagai; sėkloms, trąšoms, daržo įrankiams, kt. daržininkystės priemonėms; dviračiams ir ožkoms.