Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Vaikų saugumas – kiekvieno rūpestis (2010.12-2012.10)

Atgal

Vaikų saugumas – kiekvieno rūpestis (2010.12-2012.10)

Nesaugioje aplinkoje augantys vaikai turėtų mokytis saugaus elgesio, tačiau efektyvių rezultatų galima pasiekti tik keičiant „nesaugią aplinką“ į „draugišką vaikams“, todėl būtina įtakoti visus vaikų aplinkos narius, pirmiausia tėvus. Projektu siekiama sukurti saugią tiek fizinę, tiek psichologinę aplinką socialinių įgūdžių stokojančiose, skurstančiose, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams jų artimiausioje aplinkoje: šeimoje ir dienos centre. Tikslų siekiama lavinant vaikų įgūdžius, organizuojant tėvų švietimą ir praktinį pozityvios tėvystės įgūdžių pritaikymą. Surinkta parama bus skirta mokomųjų terapinių priemonių vaikams įsigijimui ir saugumo įgūdžių mokymų vaikams bei vaikų apsaugos mokymų tėvams organizavimui.

Apie projektą: 2010 m. įkurtą Alytaus vaikų dienos centrą – Parama šeimai, nuo vasario mėnesio lanko 20 vaikų iš nepasiturinčių, socialinės rizikos šeimų. Patalpas dienos centrui panaudos sutartimi skyrė Alytaus miesto savivaldybės administracija, veikla finansuojama Vaikų dienos centrų programos ir SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos lėšomis. Taip pat SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija su partnerių pagalba pradeda įgyvendinti Vaiko apsaugos politiką (Child Protection Policy): vaikai įgyja pagrindinius savisaugos įgūdžius (žino, kas yra piktnaudžiavimas vaiku, atpažįsta nesaugias situacijas gatvėje, namuose, mokykloje, žino, kaip elgtis tokiose situacijose ir kur kreiptis pagalbos); tėvai supažindinami su jų atsakomybėmis, vaikų netraumuojančia baudimo ir skatinimo sistema, praktinių užsiėmimų metu lavinami jų tėvystės įgūdžiai, mokoma aktyviai ir pozityviai bendrauti su vaikais; seminarų metu keliama dienos centro ir socialinių partnerių darbuotojų kvalifikacija atpažįstant piktnaudžiavimo vaikais atvejus, vertinant ir teikiant pagalbą vaikams. Siekiant sukurti vaikams draugišką aplinką, svarbu kompleksiškai dirbti tiek su vaikais, tiek su jų tėvais ir bendruomene.