Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Užkirsk kelią perkamai demokratijai - prisidėk prie "Baltųjų pirštinių"

Atgal

Užkirsk kelią perkamai demokratijai - prisidėk prie "Baltųjų pirštinių"


Didelio masto balsų pirkimas rinkimų į Seimą metu ne tik sukėlė pasipiktinimo audrą visuomenėje, bet ir paskatino aktyvius piliečius imtis prevencinių veiksmų. Staiga susibūrusi, 2012m. spalio mėn. startavo pilietinė iniciatyva „Baltosios pirštinės“, kuri suteikė galimybę visiems piliečiams užkirsti kelią galimam balsų pirkimui antro etapo rinkimų į Seimą metu.

“Baltųjų pirštinių” akcijoje 2012m. Spalio 28d. dalyvavo apie 700 pilietiškai nusiteikusių šalies gyventojų, kurie savanoriškai budėjo 34-iose (iš 71) rinkimų apygardose. Akcijos dalyviai užfiksavo kelias dešimtis rinkimų pažeidimų ir taip tą dieną padėjo užkirsti kelią balsų pirkimui ir kitiems nesąžiningiems rinkimų veiksmams ne vienoje apylinkėje.

Susitikusi su "Baltosiomis pirštinėmis", Prezidentė sakė: "„Užkirsti kelią perkamai demokratijai gali tik mūsų visų pilietiškumas. Skaidrūs rinkimai - kiekvieno mūsų atsakomybė. Jeigu norime sąžiningai dirbančios valdžios - netoleruokime balsų pirkimo, nesileiskime papirkinėjami. Susitelkime ir kartu kovokime už Lietuvą be politinės korupcijos". Žurnalas “Veidas” piliečius su baltomis pirštinėmis išrinko 2012 Metų žmonėmis.

Ar žinai, kad Lietuvos jaunimas sąžiningumą laiko viena svarbiausių vertybių gyvenime? Deja, Korupcijos suvokimo lentelėje Lietuva užima 48 vietą tarp 176 pasaulio šalių. Ar sutinki, kad mūsų ateitis yra mūsų pačių rankose?

Piliečių suteikta parama jau vieną kartą įgalino "Baltųjų pirštinių" savanorius 2013 metais vykti iš didmiesčių į rinkimų apygardas ir stebėti rinkimus, kad šie būtų sąžiningi. Dėkojame aukojusiems piliečiams.

Stebime galimai nusižengusių valstybės pareigūnų, tautos išrinktų atstovų neliečiamybės naikinimo klausimus, aktyviai raginame atsakingus asmenis (pvz. Seimo narius) spręsti šiuos klausimus atvirai ir nenusišalinant nuo atsakomybės.

Gauname įvairių pranešimų apie korupcijos atvejus. Kuriame sistemą, skirtą piliečių teikiamos informacijos apie korupcijos atvejus analizei, anoniminiam viešinimui, perdavimo teisėsaugai ir teisingumo vykdymo stebėsenai. Kviečiame visus neabejingus Lietuvos piliečius prisijungti prie "Baltųjų pirštinių" tinklo. Neturintys galimybių tiesiogiai dalyvauti "Baltųjų pirštinių" veikloje yra kviečiami prisidėti prie „Baltųjų pirštinių“ pilietinės iniciatyvos finansine auka.

Iniciatyvą globoja organizacija: VšĮ „Geros valios projektai”. Iki 2013 m. rugsėjo mėn. iniciatyvą globojo VšĮ „Mes darom“.

Parama bus skirta “Baltųjų pirštinių” savanorių kelionėms į korupcinių atvejų vietoves visoje Lietuvoje, įvairiomis komunikacijos priemonėmis burti aktyvius atsakingus piliečius Lietuvos regionuose, “apginkluoti” juos reikalingomis priemonėmis efektyviai kovai su korupcija, kurti informacines sistemas interneto technologijų pagrindu. Parama bus skirta įgalinti "Baltąsias pirštines" vykdyti aktyvią pilietinę kovą su politine korupcija. Prisidėk kuo gali, tapk “Baltųjų pirštinių” pilietinio judėjimo dalimi!