Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Už vaikystę 2016

Atgal

Už vaikystę 2016

GAISRAS... Jis kyla ir sunaikina viską – daiktus, žaislus, drabužius, nepalieka nieko... Jam nesvarbu, ar daiktas turi istoriją, jam nesvarbu, kad tau tai yra svarbu ...Naikina viską ....Ir greitai...

78 metų močiutė augina 2 vaikus – anūkus (18 ir 14 metų), iš globos namų kiekvieną savaitgalį į namus grįžta dar 3 anūkai (12, 10 ir 8 metų). Kojom sunkiai paeina, skauda, bet dirba kiemsarge...Kasa sneigą, šluoja, grėbia lapus.
- „Močiute, neskubėkit taip, pailsėkit...Močiute, Jums ramybės reikia!”
- „Negaliu, Linut, vaikai auga, drabužius išauga, pameta pirštines, šalikus “, - šypsosi ji.

Šios mažos, greitos, rūpestingos, skrupulingos ir tikrai pavargusios močiutės trijų kambarių bute kilo GAISRAS. Gaisras, sunaikinęs daiktus, suvenyrus, vazeles, baldus žaislus, drabužius, prisiminimus ir anūkų medalius...... Vienas kambarys sudegė visiškai, kiti – apdegė, aprūko. Stovim kambaryje, juodam be langų, močiutė įkvepė gyliai ir sako:
- „Žinai, Linut, kaip nors. Gal man duos paskolą ir sutvarkysiu viską... Pati! Išdažysiu, suklijuosiu tapetus, nušveisiu lubas. Anūkai padės“

Aš irgi padėsiu,bet to maža. ..Negaliu leist 78 metų močiutei viską pasidaryti pačiai. Žinau, kad ji jau nebuturi tiek daug jėgų...Žinau, kad ji nusipelno ekstremalaus savo namų pokyčio. Prašau Jūsų pagalbos. - Lina Gedmintienė, “Gelbėkit vaikus” vaikų dienos centro “Duok ranką” vadovė.

Šiuo metu Lietuvoje beveik 20 tūkst. vaikų, augančių sudėtingose sąlygose, nuolat patiria nepriteklių, skurdą, jų tėvai neturi darbo, kai kurie girtauja. Kiekvieną dieną šie vaikai patiria socialinę atskirtį: jie ne visada gali nueiti į mokyklą, neturi švarių drabužių. Jie nežino, kas yra nerūpestinga vaikystė. Daugelis šeimų nuoširdžiai rūpinasi savo vaikais, tačiau ne visada pajėgia susidoroti su užgriuvusia nelaime, skurdu ar sunkiomis gyvenimo sąlygomis. Kartais reikia visai nedaug – palaikymo ir minimalios pagalbos, kad šeimos ir jose augančių vaikų situacija iš esmės pasikeistų. Organizacija „Gelbėkit vaikus“ siekia užtikrinti laimingą ir saugią vaikystę, suteikdama individualią paramą labiausiai pažeidžiamoms Lietuvos šeimoms bei plėtodama vaikų dienos centrų, kurie teikia nemokamas paslaugas vaikams ir šeimoms, tinklą.

„Gelbėkit vaikus“ paramos akciją skirta rinkti lėšas labiausiai pažeidžiamoms Lietuvos šeimoms ir jose augantiems vaikams, kuriems bus suteikta reikalinga parama, siekiant gerinti šeimos ir vaiko gyvenimo kokybę. Dalis paramos taip pat bus skirta organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrams, kuriuos šiuo metu lanko apie 900 vaikų, gyvenančių nepalankiomis sąlygomis – skurde, socialinėje atskirtyje. Vaikų dienos centrai užtikrina pagrindinius vaiko maitinimo, priežiūros, ugdymo, mokymo, tinkamo socialinio orientavimo ir adekvataus asmens tapatybės suvokimo pagrindus. Vaikų dienos centrai pagalbą vaikams teikia nuo 1996 m. Iš viso Lietuvoje veikia 33 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ kuruojamų vaikų dienos centrų.