Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Už vaikystę 2013

Atgal

Už vaikystę 2013

Šiuo metu Lietuvoje nepalankiomis sąlygomis gyvena apie 11 tūkst. šeimų, kuriose auga daugiau nei 20 tūkst. vaikų. Dėl sudėtingų sąlygų, vaikams kiekvieną dieną tenka jausti alkį, atstūmimą; jiems trūksta galimybių eiti į mokyklą, švarių drabužių, galimybės džiaugtis nerūpestinga vaikyste. Daugelis šeimų nuoširdžiai rūpinasi savo vaikais, tačiau ne visada pajėgia susidoroti su užgriuvusia nelaime, skurdu ar sunkiomis gyvenimo sąlygomis. Kartais reikia visai mažai - palaikymo ir minimalios pagalbos, kad šeimos ir jose augančių vaikų situacija ženkliai pagerėtų.

VO „Gelbėkit vaikus“ siekia užtikrinti laimingą ir saugią vaiko vaikystę, suteikdama individualią paramą labiausiai pažeidžiamoms Lietuvos šeimoms bei plėtodama vaikų dienos centrų, kurie teikia nemokamas paslaugas vaikams ir šeimoms, tinklą.

Apie projektą. „Gelbėkit vaikus“ paramos kampanija ir koncertas (transliuojamas 2014m. kovo 29 d., per LNK televiziją) skirtas rinkti lėšoms labiausiai pažeidžiamoms Lietuvos šeimoms ir jose augantiems vaikams, kuriems bus suteikta reikalinga parama, siekiant gerinti šeimos ir vaiko gyvenimo kokybę.

Dalis paramos taip pat bus skirta VO „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrams, kuriuos šiuo metu lanko apie 900 vaikų, gyvenančių nepalankiomis sąlygomis - skurde, socialinėje atskirtyje. Vaikų dienos centrai užtikrina pagrindinius vaiko priežiūros, ugdymo, mokymo, tinkamo socialaus orientavimo ir adekvataus asmens tapatybės suvokimo pagrindus. Pagalbą vaikams ir šeimai teikia profesionalūs specialistai, turintys reikiamą darbo su socialinės rizikos grupės vaikais patirtį. Vaikų dienos centrai pagalbą vaikams teikia nuo 1996 m. Iš viso Lietuvoje veikia 30 VO „Gelbėkit vaikus“ kuruojamų vaikų dienos centrų. 

Parama bus skiriama:
* individualiai pagalbai Lietuvos skurdžioms, nepalankiomis sąlygomis gyvenančioms šeimoms;
* vaikų, lankančių vaikų dienos centrus, edukacinėms veikloms, išvykoms ir ekskursijoms bei individualiai pagalbai (pvz., psichologinei pagalbai);
* VO „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrų, kurie teikia pagalbą labiausiai pažeidžiamiems Lietuvos vaikams ir šeimoms, veiklai palaikyti.