Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Už vaikystę (2012.10)

Atgal

Už vaikystę (2012.10)

Šiuo metu Lietuvoje gyvena daugiau kaip 20 tūkst. vaikų, kurie turi namus, bet dažniau iš jų stengiasi ištrūkti, nei į juos sugrįžti. Turi mamą ir tėtį ar vieną jų, bet ieško šilumos ir dėmesio kažkur kitur. Tai vaikai, kurie kiekvieną dieną jaučia alkį, dažnai nežino, kur nusiprausti, neturi švarių drabužių, neranda, į ką kreiptis, jei jiems liūdna ar baisu, nemoka planuoti laiko, bendrauti ir net svajoti. Tokie vaikai nuolat gyvena ties riba būti išplėšti iš šeimos ir patekti į globos įstaigas, kuriose, nors ir užtikrinamos būtiniausios gyvenimo sąlygos, bet dar labiau nutolstama nuo visapusiškos ir visavertės asmenybės kūrimo. Vienintelė „stotelė“ šiems vaikams išvengti tokio likimo posūkio – gauti prieinamas socialines paslaugas vaikų dienos centruose.
Savo veiklą organizacija vykdo 5 pagrindinėmis organizacinėmis kryptimis: smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas; vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas; švietimas vaiko teisių klausimais; organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas; tarptautinės programos.
1996 m. „Gelbėkit vaikus“ atvėrė pirmojo Lietuvoje vaikų dienos centro duris. Šiuo metu iki 900 vaikų iš socialinės rizikos šeimų gali kiekvieną darbo dieną ateiti į mūsų organizacijos vaikų dienos centrus. Primename, kad tokių vaikų Lietuvoje yra per 20 tūkstančių. Iš viso Lietuvoje veikia 30 organizacijos kuruojamų vaikų dienos centrų.

Apie projektą: Paramos kampanija ir koncertas „Už vaikystę“ (transliuojamas 2012 m. spalio 27 d. 19–22 val. per LNK) skirtas rinkti lėšoms organizacijos kuruojamiems 30-iai vaikų dienos centrų (VDC) ir iki 900 vaikų, kurie centruose lankosi kiekvieną darbo dieną. Siekiame padėti tiems Lietuvos vaikams, kurie neturėdami tikrų namų, bet ir neatimti iš šeimos, patenka į tam tikrą „paliktų likimo valiai“ vaikų grupę.
Organizacijos kuriamas VDC tinklas siekia užtikrinti, kad kuo didesnė dalis tokių vaikų pagrindinius vaiko priežiūros, ugdymo, mokymo, tinkamo socialaus orientavimo ir adekvataus asmens tapatybės suvokimo pagrindus galėtų gauti iš profesionalių specialistų, turinčių reikiamą darbo su socialinės rizikos grupės vaikais patirtį.

Parama bus skirta: Projektu renkama suma nėra ribojama. Parama bus išskirstyta specialiai tam sudarytos komisijos pasibaigus lėšų rinkimo kampanijai.

Surinktos lėšos bus panaudotos:

- plėsti tokių centrų tinklą Lietuvoje, ypač atokiose rajoninėse vietovėse;

- pritaikyti esamų centrų patalpas taip, kad jos būtų saugios, šiltos ir patogios;

- psichologinės pagalbos teikimo, socialinių įgūdžių mokymo nuoseklumui ir nuolatinumui užtikrinti;

- padengti 12-os vaikų mokslo išlaidoms. Renkame lėšas stipendijoms vaikams, kurie yra lankę VDC, o šiuo metu tęsia mokslus ir siekia įgyti profesijas, tačiau dėl nuolatinio finansinio nestabilumo bei lėšų trūkumo mokymosi galimybių rizikuoja netekti.