Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Tėvų palikti vaikai prašo pagalbos išmokti rašyti ir kalbėti 2015

Atgal

Tėvų palikti vaikai prašo pagalbos išmokti rašyti ir kalbėti 2015

Tomas į globos namus SOS vaikų kaimai pateko šešerių. Berniukas buvo patyręs smurtą, badą, savaitėmis buvo paliktas vienas. Būdamas 6-erių berniukas nemokėjo pasakyti savo vardo, nemokėjo skaičiuoti. Paliktas vienas svaigindavosi, vogė ir gyveno landynėse, kuriose kiekvieną vakarą girtuokliavo vis kiti žmonės. Tomas nebuvo matęs, kas yra saugūs namai, mamos meilė ar laiminga vaikystė. Tomo tėvams globos teisės buvo atimtos dėl nepriežiūros ir dabar Tomas gyvena SOS vaikų kaime. Čia berniukas turi švarius ir saugius namus, SOS mamos meilę, tačiau patirto gyvenimo traumos turėjo didelės įtakos dabartiniam gyvenimui. Berniukui nustatytas lengvas neįgalumas ir protinis atsilikimas.

Patekęs į SOS vaikų kaimą Tomas taip pat turėjo kalbos sutrikimą, niekas nesuprato, ką jis kalba – nebuvo įmanoma suprasti nė vieno jo tariamo žodžio. Berniukui reikėjo intensyvios logopedų pagalbos ir mylinčio žmogaus palaikymo. Metus trukęs intensyvus paties Tomo, SOS mamos Reginos, logopedų, pedagogų ir kitų specialistų darbas ir pastangos leido suprasti, ką Tomas sako. Dabar Tomas gali pasakyti ir parašyti savo vardą, tačiau jam labai reikalingas intensyvus ir pastovus logopedų ir psichologų mokymas, nes nustojus lankytis pas logopedą berniuko kalba vėl bus nesuprantama.

Apie projektą.Tomas yra tik vienas iš 24 vaikų, kuriems reikalinga logopedo ar spec. pedagogo pagalba. Jūsų paramos dėka 24 vaikams bus suteikta logopedo ar spec. pedagogo pagalba visus 9 mėnesius. Vaikai, turintys dideles gyvenimo traumas ir netinkamą vaikystės ugdymą, su specialistų pagalba išmoksta taisyklingai kalbėti, rašyti ir skaityti, lengviau įveikia mokymosi ir bendravimo sunkumus. Taip pat vaikai tampa labiau motyvuoti mokslui, jiems geriau sekasi, jie tampa drąsesni, nes gali bendrauti su kitais vaikais.

Surinkta parama bus skirta 24 SOS vaikų kaimuose gyvenančių vaikų logopedų ir spec. pedagogų pagalbai 9 mėnesius.