Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Sveikos tėvystės kultūros ugdymas (2010.04-2011.04)

Atgal

Sveikos tėvystės kultūros ugdymas (2010.04-2011.04)

Kasmet keli tūkstančiai jaunuolių palieka globos įstaigas. Kokias šeimas jie gali sukurti?! Šeimose, kur vienas arba abu tėvai augę globos įstaigose, jau sąmoningai ir praktiškai susiduriama su šeimos kūrimo keliamais rūpesčiais ir sunkumais, jiems kyla natūralūs klausimai, kurių atsakymų jie nežino. Nežino į ką kreiptis, į ką atsiremti. Padėkime jiems patirti tikrą šeimos bendravimo modelį.

Apie projektą: NEUŽMIRŠK – „AŠ ESU…”
„…Aš esu ypatingas. Visame pasaulyje nėra kito tokio kaip aš. Nuo laikų pradžios niekada nebuvo kito tokio asmens, kaip aš. Niekas neturi mano šypsenos, niekas neturi mano akių, mano nosies, mano plaukų, mano rankų, balso. Aš esu vienintelis. Niekada nebuvo kito žmogaus, kuris juoktųsi kaip aš, kuris verktų kaip aš. O tai, iš ko aš juokiuosi ar dėl ko verkiu, niekada neprajuokins ir nepravirkdys ko nors kito. Jokioje situacijoje niekas kitas nesielgs visiškai taip kaip aš. Aš esu unikalus... Tai nėra atsitiktinumas – Dievas sukūrė mane tokį...”.

Valstybė užtikrindama būtiniausius vaikų, augančių vaikų globos namuose, poreikius (pastogė, maitinimas, išsilavinimas) negali suteikti šeimos šilumos, kuri yra sveikos asmenybės formavimosi pagrindas. Užaugę nepalankiose, specifinėse, šeimos bendravimo kultūros stokojančiose sąlygose, išėję iš globos įstaigų, jaunuoliai jaučiasi svetimi ir visuomenės atstumti. Su ypatingais sunkumais jie susiduria tada, kai bando kurti savas šeimas. Savo akimis nematę tikro šeimos bendravimo modelio, jie nežino, kaip auginti savo vaikus, kokį pavyzdį jiems rodyti. Tai, ką dauguma iš mūsų gauname natūraliai (perimdami tėvų patirtį), vaikams iš globos namų reikia išmokti praktiškai iš vadovėlio.

Klubas „Klotonė”, suvokdamas situacijos rimtumą, tapo aktyviu Sveikos tėvystės kultūros puoselėtoju, ne tik jau minėtai, jautriai visuomenės grupei, bet ir tėvams bei jų vaikams, augantiems ir gyvenantiems, taip vadinamose, pilnavertėse šeimose. Organizacija jaunuoliams, gyvenantiems globos įstaigose, bei jaunoms šeimos teikia psichologinę paramą, rengia praktinius, informacinius seminarus, brandinančius jaunų žmonių širdyse sveikos tėvystės kultūrą. Įgyta patirtis ir šeimos bei vaikų psichologijos specialistų pastebėjimai leidžia teigti, kad žmogus neformalioje aplinkoje yra daug imlesnis naujai patirčiai. Todėl klubo „Klotonė“ organizuojami užsiėmimai bei renginiai, tiesiogiai nesusiję su šeimos ar vaiko problema, leidžia pasiekti keliamus tikslus ir laukiamus rezultatus. Visgi reikalinga ne vienadienė šventinė parama, bet šiluma ir pastovus bendravimas, pamokos ir užsiėmimai. Per aukok.lt surinkta parama bus panaudota psichologo atlygio bei organizacinėms išlaidoms padengti.