Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Ieškantiems paramos

Suteikime šeimoms Kalėdinį džiaugsmą

Atgal

Suteikime šeimoms Kalėdinį džiaugsmą

Esu 21 metų mama, auginu 2 vaikus. Gyvenau su sugyventiniu, kuris piktnaudžiaudavo alkoholiu, keldavo konfliktus mūsų šeimoje. Išgėręs vyras būdavo labai agresyvus, ne vieną kartą yra pakėlęs ranką prieš mane, visa tai matydavo ir girdėdavo mano vaikai. Vyras nesirūpindavo nei manimi nei mūsų vaikais... Tokių istorijų Motinos Teresės šeimų namuose yra ne viena. Organizacija visokeriopai stengiasi padėti nuo pat pradžių – parodyti gyvenimo džiaugsmą, išmokyti pasitikėti, padėti vaikams suprasti, kad aplinka šeimoje gali būti saugi.

Motinos Teresės šeimų namuose teikiama kompleksinė pagalba šeimoms, neįgaliesiems, vaikams ir jaunuoliams, patiriantiems sunkumus, įvairias gyvenimo krizes. Siekiama užtikrinti tokią aplinką, kuri leistų moterims, patiriančioms krizinę motinystę, deramai ir oriai gyventi, o kartu ir užtikrintų tinkamą kūdikių bei vaikų raidą.

Šiuo projektu siekiama, kad Kalėdų šventinė nuotaika ateitų į kiekvienus Motinos Teresės šeimų bendruomenės namus. Bus suteikiama pagalba šeimų būtiniausiomis reikmėmis, padedama įsikurti, nupirkta būtiniausių namų apyvokos prekių bei buitinės technikos. Norima, kad šeimos ir vaikiai jaustųsi oriai ir turėtų tinkamas gyvenimo sąlygas. Gražindami buitį kurioje auga vaikai, padėsime šeimoms išgyventi krizę ir ugdyti gebėjimus pasirūpinti savimi, taip suteikiant viltį, kad kuriant savarankišką gyvenimą, šeimos nebus paliktos likimo valiai.

Motinos Teresės šeimų namai įsitikinę, kad:
• vaikai turi augti šeimose, todėl mamos ir vaiko ryšį būtina stiprinti;
• tik mažinant vaikų namuose augančių vaikų skaičių mūsų visuomenė bus laimingesnė ir sveikesnė.

Šeimų namuose kasmet organizuojama kalėdinė šventė, taip pat ir šiais metais gruodžio 22 d. organizuojama šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant“, šventės organizuojamos šeimos stiprinant tarpusavio santykį su tikslu, kad pajaustų šventės dvasią, kad suprastų švenčių prasmę.

Sukurkime šventinę nuotaiką šeimoms, kurioms labiausiai to reikia!