Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Stovykla šeimose globojamiems vaikams

Atgal

Stovykla šeimose globojamiems vaikamsValstybės atstovai teigia, kad vaiko globa šeimoje – pati palankiausia vaikui globos forma. Praktiškai globėjai priimdami svetimą vaiką į savo šeimą, prisiima atsakomybę už šio vaiko gerovę. Globėjų šeimai valstybė skiria 520 lt. (vaiko poreikiams tenkinti). Tuo tarpu vaiko globos kaštai šeimynose yra įvertinti 1080 lt, institucijoje – apie 3000 lt. Nors nuo 2008 m. globėjams skiriamos nemokamos konsultavimo, savipagalbos, mokymosi paslaugos, neretai globėjų svarbus darbas lieka nepastebėtas. Ko pasekoje – ženkliai sumažėjo šeimų, norinčių globoti svetimus vaikus, skaičius.

Apie projektą. Projektu siekiame atkreipti dėmesį į globėjų svarbų darbą, morališkai ir materialiai juos paremiant. Tai bene pirmą kartą siekiame suteikti vienkartinę materialinę paramą globėjų šeimai: globojami vaikai praleis savaitę stovykloje, o patys globėjai turės galimybę pailsėti nuo kasdieninių darbų rutinos. Tikimasi, kad skiriama visuomenės parama, iššauks diskusijas apie vaiko globą šeimoje visuomenėje, privers mus įsigilinti į sunkų globėjų darbą, bei paskatinti juos ir kitas šeimas, atrandant įvairias vaiko globos prasmes asmeniškai ir visuomeniniame lygmenyje.

Parama bus skirta pilnai arba 90 proc. kompensuoti globojamų vaikų šeimoje stovyklos išlaidų kaštams (apgyvendinimas, maitinimas, transporto išlaidos, menkaverčių priemonių įsigijimas).

Planuojama į programą įtraukti 15 vaikų, nuo 6 iki 16 m. amžiaus, kurie globojami šeimose iš Vilniaus miesto, Širvintų ir Trakų rajonų. Vaikus programai rekomenduoja ir atrenka savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai. Prie programos įgyvendinimo maža dalimi prisideda minėtų rajonų savivaldybės.