Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais 2021

Atgal

Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais 2021

Aplink mus vis dar apstu žiauraus elgesio ir nepriežiūros atvejų su gyvūnais – smurtas dažniausiai prasideda skriaudžiant mažiausius šeimos narius – augintinius. Neretai gyvūnai tyliai kenčia badą pririšti prie būdų, kol šeimininkai linksminasi, o „netikėtu prieaugiu“ vis dar madinga atsikratyti jauniklius panardinant į vandenį... Tai turi keistis ir Tu gali būti to pokyčio dalimi.

Sprendžiant žiauraus elgesio ir nepriežiūros atvejus su gyvūnais – patyrusi teisininkų ir konsultantų komanda rinks medžiagą, rengs dokumentus, bendradarbiaus su institucijomis ir sieks, kad šie atvejai būtų tinkamai ištirti bei skirtos atitinkamos baudos ar bausmės, o gyvūnų kasdienybė būtų pagerinta. Taip pat, formuos taip trūkstamą teisinę praktiką gyvūnų gerovės srityje.

Užtikrinant institucijų veikimą – didelę įtaką daro tai, kad atsakingos institucijos neturi pakankamai praktikos, kaip spręsti šiuos atvejus. Mes sieksime užtikrinti procesų veiksmingumą, bendradarbiaudami su už gyvūnų gerovę atsakingomis institucijomis.

Tobulinant teisės aktus – neretai nusikaltę asmenys išvengia atsakomybės dėl spragų įstatymuose ar jų netinkamumo iš esmės, todėl analizuosime teisės aktus lyginsime su užsienio praktikomis bei siūlysime tobulinimus, kurie padės užtikrinti gyvūnų gerovės standartų laikymąsi.

Keliant visuomenės sąmoningumą – kadangi žiniasklaidoje apie žiauriai su gyvūnu pasielgusio asmens nuobaudas kalbama mažai, tai neužkerta kelio tokių atvejų pasikartojimui. Mes viešinsime aktualią informaciją, supažindinsime su galimybėmis gerinti gyvūnų gyvenimo sąlygas bei pažindinsime su atsakomybe už žiaurų elgesį su gyvūnais bei jų nepriežiūrą.

Vykdytas ankstesnis Aukok.lt projektas parodė itin didelį poreikį šiems darbams, tad esame pasiruošę jų imtis su Jūsų pagalba.

Kartu padėkime tiems, kurie kalbėti ir paprašyti pagalbos patys negali, stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais!