Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Prisidėk prie žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje!

Atgal

Prisidėk prie žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje!

„Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) Tradiciškai kas dveji metai parengia ir publikuoja Žmogaus teisių padėties Lietuvoje apžvalgą. Tokioje apžvalgoje visuomenei pristatoma nepriklausomų ekspertų analizė apie tai, kaip Lietuvai sekasi įgyvendinti svarbiausias žmogaus teises.

Kiekvieną kartą tokios Apžvalgos pasirodymas susilaukia daug dėmesio iš aktyvistų, politikų ir kitų piliečių. Paskelbus ankstesnes Apžvalgas, jų aptarimuose dalyvavo daug įtakingų politikų ir visuomenės veikėjų, Apžvalgomis domėjosi aukščiausi valstybės vadovai.

ŽTSI rengiamos Žmogaus teisių apžvalgos ženkliai prisideda prie piliečių ir politikų aktyvaus dalyvavimo ginant vertybes, kurios įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.“ – ŽTSI direktorius Dainius Pūras

Negalią turinčių asmenų teisių pažeidimai, saviraiškos ar tikėjimo laisvės, teisės į privatų šeimos gyvenimą pažeidimas, diskriminacija dėl amžiaus, lytinės orientacijos, lyties, negalios, religijos ar kt., neapykantos nusikaltimai, nukentėjusiųjų ar įtariamųjų teisių pažeidimai, smurtas artimoje aplinkoje, prekyba žmonėmis ar migrantų teisių pažeidimai – visa tai telpa į vienintelę tokio pobūdžio apžvalgą – „Žmogaus teisės Lietuvoje 2018 – 2019“

Šis leidinys nuosekliai pateikia visuomenei, valstybės institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, teisininkams, akademikams bei nepriklausomiems ekspertams susistemintą, išsamią ir aktualią informaciją apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje bei analizuojantis žmogaus teisių apsaugos pokyčius. Be įprastai periodiniame leidinyje nagrinėjamų temų, šiuo metu rengiamoje Apžvalgoje daug dėmesio bus skiriama ir žmogaus teisėmis grįstam požiūriui į psichikos sveikatos politiką Lietuvoje.

Visos surinktos lėšos bus panaudotos apžvalgos rengimui: žmogaus teisių ekspertų atlyginimams, maketavimo bei spausdinimo išlaidoms. Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) suteikia unikalią galimybę visuomenei susipažinti su žmogaus teisių įgyvendinimu bei pažeidimais Lietuvoje, todėl kviečiame prisidėti prie šios Lietuvai reikšmingos apžvalgos kūrimo. Šiuo metu apžvalga lietuvių kalba jau yra parengta, lėšos renkamos apžvalgos vertimui į anglų kalbą.