Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Ieškantiems paramos

Padovanokime vaikams su negalia įsimintiniausią vasarą!

Atgal

Padovanokime vaikams su negalia įsimintiniausią vasarą!

„Iš širdies plaukiančiais šilčiausiais žodžiais noriu išreikšti savo beribį susižavėjimą ir dėkingumą vasaros stovyklos organizatoriams, ypač iniciatorei Danai Migaliovai, bendrijos „Vilties” vadovei ir komandai, už „gyvojo vandens” versmę, dovanojančią mūsų vaikams su negalia viltį, tikėjimą ir atgaivą”, - pasakojo bendrijos „Vilties” narė, Kirilo mama.

„Vilties” bendrija organizuos jau 28-tą kartą vasaros poilsį sutrikusio intelekto vaikams ir jaunuoliams, tačiau norinčiųjų stovyklauti skaičius nemažėja. Vasaros stovyklų, pritaikytų sutrikusio intelekto vaikams ir jaunuoliams, labai trūksta. Bendrija suvokdama, kad visuomenei bręstant ir tampant pajėgesnei pažinti ir priimti sutrikusio intelekto žmones, atsiranda poreikis giliau ir plačiau pažvelgti į minėtų žmonių pasaulį, atskleisti jų gebėjimus bei organizuoti Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir šeimų socialinės reabilitacijos stovyklas. Tai laikino atokvėpio paslaugos šeimai dalis ir alternatyva institucinei globai.

Atsižvelgdama į problemos aktualumą, bendrija "Viltis" vykdydama programas vasaros stovyklose, suteiks galimybę sutrikusio intelekto vaikams ir jaunuoliams įsijungti į bendras veiklas, įspūdžiais ir įgyta patirtimis praturtinti savo gyvenimą, išdrįsti atskleisti savo talentus, pajausti savo žmogiškąją vertę ir unikalumą. O jų šeimos nariams (neįgaliųjų tėvams/globėjams, broliams ir seserims) bendrija organizuos trumpalaikį atokvėpį-poilsį, savitarpio paramos, psichologinės ir psichosocialinės reabilitacijos pagalbos paslaugas bei teisines konsultacijas.

Šio projekto tikslas - skatinti sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių, jų tėvų ar globėjų socialinę integraciją, mažinti jų socialinę atskirtį, sukurti aktyvaus poilsio, kūrybinės saviraiškos ir savarankiškumo ugdymo palankias sąlygas.

Tam, kad sutrikusio intelekto vaikai ir jaunuoliai bei jų šeimos nariai pasijustų pilnaverčiais visuomenės nariais, reikalinga Jūsų parama. Padovanokime jiems įsimintiniausią vasarą Lietuvos pajūryje!