Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Padovanok vasarą vaikui su negalia

Atgal

Padovanok vasarą vaikui su negalia

Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ šiemet ruošiasi rengti jau dešimtus metus vyksiančias psichosocialinės reabilitacijos stovyklas, kuriose kviečiami dalyvauti negalios paliesti vaikai bei jų šeimos nariai. Vaikams su negalia reikalingos specialios poilsio ir rekreacijos sąlygos, kurios dažniausiai padidina ir taip sunkiai besiverčiančių šeimų išlaidas, o dėl vaikams reikalingos nuolatinės priežiūros ir rūpesčio, į stovyklas juos lydi šeimos nariai arba kiti prižiūrintys asmenys. Be to, pailsėti turi ne tik negalią turintys vaikai, bet ir jų šeimos nariai, tačiau dažnu atveju tai lieka tik svajonė...

Mūsų organizuojamose šeimų psichosocialinės reabilitacijos stovyklose vaikams ir jų tėvams, sesėms/broliams yra rengiamos skirtingos užimtumo programos. Kol tėvai dalyvauja užsiėmimuose, jų vaikus prižiūri specialiai apmokyta savanorių komanda, tad tėvai gali savo laiką skirti užsiėmimams, specialistų konsultacijoms ar tiesiog pabuvimui su pačiu savimi. Vaikai taip pat džiaugiasi veiklomis, kurių metu jie gali žaisti, tyrinėti aplinką, bendrauti su savanoriais, kitais stovyklos dalyviais, daugeliui iki tol šeima buvo vieninteliai žmonės, su kuriais jie leido laiką, tad jiems tai kažkas naujo, nepaprasto. Vaikai pamažu supranta, kad jie gali būti savarankiški ir leisti laiką be nuolatinės tėvų priežiūros.

Projekto tikslas – suteikti žinių, informacijos ir vykdyti neįgalaus vaiko ir jo šeimos psichosocialinę reabilitaciją vasaros stovyklų metu: skatinti neįgalių vaikų, jų tėvų ar globėjų socialinę integraciją, didinti jų pasitikėjimą ir orumą, sukurti palankias sąlygas saviraiškai bei meniniams gebėjimams atsiskleisti.

Projekto tikslinė auditorija – vaikai turintys negalią ir jų šeimos nariai: tėveliai, broliai/sesės.

Neretai šios stovyklos iš esmės pakeičia tėvų ir jų negalią turinčių vaikų tarpusavio santykius, bei požiūrį vienas į kitą, atsiranda suvokimas, kad vaikai, gali būti savarankiški (tiek, kiek leidžia jų būsena), o vaikai, pajutę pasitikėjimą iš tėvų, ima skleistis, labiau pasitikėti savimi ir aplinka.

Per 10 metų „Algojimo“ psichosocialinės reabilitacijos vasaros stovyklose ilsėjosi daugiau nei 600 šeimų, o finansiškai, paslaugomis ar daiktais fondas padėjo beveik 14 tūkst. šeimų. Tik gerų žmonių dėka šioms šeimoms atsiranda galimybė atvykti į šias vasaros stovyklas, nes valstybė neskiria lėšų šiam gyvybiškai būtinam poilsiui šeimoms, auginančioms vaikus su negalia.

Akimirkos iš 2017 m. vykusios šeimų psichosocialinės reabilitacijos stovyklos: