Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Ieškantiems paramos

Padėkime vaikams pasveikti nuo vaikystės 2016

Atgal

Padėkime vaikams pasveikti nuo vaikystės 2016

Nors vaikystė turi būti gražiausias ir laimingiausias žmogaus gyvenimo tarpsnis, mūsų šalyje auga daug vaikų, kuriems būtina pasveikti nuo savo vaikystės ir iš naujo išmokti pasitikėti juos supančiu pasauliu.

Tokia yra ir Gabrieliaus vaikystė. Šiuo metu berniukas gyvena globėjų šeimoje, tačiau reikės dar nemažai laiko, kol vaikas galės atsikratyti sudėtingų išgyvenimų ir pamiršti liūdesį, prievartą ir baimę, kuri lydėjo jį nuo mažens. Gabrielius yra patyręs seksualinę prievartą, išnaudojimą ir nepriežiūrą. Jam padaryta skriauda tokia stipri ir didelė, kad berniukas pradėjo seksualiai priekabiauti prie kitų, mažesnių vaikų. Du kartus berniukas buvo grąžintas iš globėjų šeimų atgal į instituciją – išsigandę vaiko elgesio, kuris yra paprasčiausias atsakas į patirtą skriaudą, globėjai nenorėjo priimti jo į savo namus. Nors šiuo metu berniukas auga naujoje globėjų šeimoje, kuri gauna Žiburio Fondo paslaugas, vaikas vis dar jaučiasi nemylimas, nereikalingas ir gyvena nuolatinėje baimėje, kad jį vėl atiduos ir kad jis niekada negalės turėti namų. Vaikui yra būtina nuolatinė intensyvi psichoterapeuto pagalba, o jo globėjams – nuolatinis palaikymas, konsultacijas ir mokymai, kaip tinkamai reaguoti į vaiko elgesį ir padėti jam pasveikti nuo trauminių patirčių.

Panašias istorijas išgirstame ir iš kitų vaikų. „Patėvis kaip mus mušdavo mus žemindavo ir viską. Jisai nuo pat šešių metų skriausdavo ir mane, ir sesę, ir mamą dar nemušė, vėliau ir mamą pradėjo mušt... tai aš su savo sese jaunesne į globnamį patekom". „Jis man trenkdavo snukin, žinokit, aš nugriūdavau, atjungdavo mane, be sąmonės". „Pamenu, kaip mane naktį mama prikeldavo ir liepdavo važiuoti (teikti seksualines paslaugas). Aš jaudinausi, kad man rytoj į mokyklą, kaipgi aš atsikelsiu į ją, o tuo metu jau važiuodavau automobilyje su keliais nepažįstamais vyrais“. – štai taip atrodo kai kurių vaikų vaikystė.

Gabrielius yra tik vienas iš vaikų, kurie nors ir radę naujus namus globėjų šeimose, turi pereiti ilgą kelią, kol galės pamiršti savo vaikystės patirtis ir patikėti, kad juos supantis pasaulis gali būti švelnus ir mylintis, o ne tik pavojingas ir skriaudžiantis. Jūsų paramos dėka Žiburio Fondas galės padėti dar 30 vaikų, kurie yra patyrę seksualinę prievartą ir įvairių formų išnaudojimą, atstūmimą ir ilgalaikę nepriežiūrą. Be to, bus suteikta pagalba šių vaikų globėjams, kartu su jais padedant vaikams patikėti, kad juos taip pat kažkas gali mylėti. Taip pat, tokiu būdu yra užkertamas kelias vaikų grąžinimui atgal į globos namus (2015 m. grąžintų vaikų buvo net 79).