Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Ieškantiems paramos

Padėkime talentingiems moksleiviams iš vargingų šeimų ir miestelių

Atgal

Padėkime talentingiems moksleiviams iš vargingų šeimų ir miestelių

,,Akademija man buvo kaip šviesos spindulėlis, kai dar pati joje mokiaus. Matyt, noras ir kitiems suteikti tokį jausmą, padėti mokytis mane vėl čia grąžino. Juk gauti smagu, bet duoti dar smagiau.“ – sako Nacionalinės moksleivių akademijos absolventė Aušrinė. Pastaruoju metu daug kalbama apie tai, kad kaimo moksleiviai turi mažiau galimybių įgyti geresnį išsilavinimą ir po to konkuruoti su didmiesčių moksleiviais stojant į aukštąsias mokyklas. Akademija yra ta institucija, kuri jau dabar padeda mažinti šiuos skirtumus. Čia studijuoti gali gabūs vaikai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės padėties, nes mokymąsi apmoka rėmėjai – Lietuvos įmonės ir fiziniai asmenys.

Apie projektą: Projektas yra skirtas spręsti gabių ir talentingų vaikų, gyvenančių socialiai remtinose šeimose bei žemų pajamų šeimose kaimo vietovėse, ugdymo problemą. Projekto tikslinė grupė – 7-11 klasių mokiniai iš probleminių regionų, kaimo, mažų miestelių mokyklų. Aukštus pasiekimus (ar jų potencialą) ir motyvaciją turintiems vaikams būtų sudaromos sąlygos gauti papildomų dalykinių žinių pasirinktoje srityje. Vaikams pagal amžių, gebėjimus ir polinkius bus sudarytos sąlygos rinktis pagilintą, kryptingą dalyko mokymąsi, diferencijuojant užduotis ir pan. Projektu siekiama sumažinti mokyklos ir regiono ar socialinių veiksnių daromą įtaką mokinio galimybėms gauti tokio pat lygmens ugdymą jį dominančioje srityje, kokį turi didmiesčių ir prestižinėmis vadinamų mokyklų vaikai.

Kiekvienais mokslo metais atrankoje į Nacionalinę moksleivių akademiją dalyvauja 300–500 mokinių iš visos Lietuvos. Deja, priimti mokytis galime ne daugiau kaip 100 mokinių. Nors ir turime pakankamai turinčių aukštą kvalifikaciją specialistų gebančių dirbti su gabiais ir talentingais mokiniais, trūksta lėšų apmokėti už dėstytojų darbą. Per aukok.lt surinkę papildomų lėšų turime galimybę priimti papildomai iki 40 mokinių teikiant prioritetą projekto tikslinei grupei. Atrinkti gabūs mokiniai iš socialiai remtinų šeimų bei vaikai gyvenantys mažuose miesteliuose ir kaimuose mokysis pagal jau septintus metus veikiantį Nacionalinės moksleivių akademijos nuotolinio mokymo modelį. Ačiū už Jūsų paramą.