Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Padėkime suteikti skubią pagalbą

Atgal

Padėkime suteikti skubią pagalbą

COVID-19 pandemija parodė, jog nevyriausybinės organizacijos yra vienos pirmųjų, kurios gali padėti atsitikus ekstremaliai situacijai. Savanoriška veikla ekstremalių situacijų metu tampa vienu  reikšmingiausių prioritetų, nes dėl savo lankstumo ir gebėjimo greitai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos organizacijos gali greitai ir tiksliai nukreipti pagalbos poreikį ten, kur jos reikia labiausiai.

Projekto tikslas – pasiruošti ir teikti pagalbą ekstremalių situacijų metu. Norint tai pasiekti, reikalingas nuolatinis darbas su savanoriais ir išankstinis jų pasirengimas veikti ištikus nelaimei (įvykus kariniam konfliktui, stichinėms nelaimėms, biologinėms katastrofoms, įvairių ligų protrūkiams ir kt.).

Šiuo projektu bus:
• pritraukta 100 naujų savanorių;
• suformuota greito reagavimo savanorių komanda – 50 savanorių, kurie bus pasiruošę reaguoti, atsitikus nenumatytiems atvejams;
• savanoriai bus apmokyti, kaip kokybiškai atlikti užduotis ir saugiai elgtis įvykus ekstremaliajai situacijai esamuoju ir būsimuoju laiku;
• išlaikyti jau esami savanoriai, kurie dirba 42-ose Lietuvos vietose (suaugę – 300, jaunimas – 500);
• įsigyta reikalinga įranga savanoriams kokybiškai atlikti jiems paskirtas užduotis;
• pagal poreikį mūsų globojami asmenys aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis.

Savanoriai teiks pagalbą:
• senjorams – tiekiami maisto daviniai, karštas maistas ir rūpinamasi kitais poreikiais, pvz. medikamentais;
• sunkumus patiriančioms šeimoms, vaikams ir jaunimui – teikiama emocinė parama, pagalba maistu, konsultacijos, pagalba mokantis nuotoliniu būdu ir kt.;
• gyventojams, nukentėjusiems nuo Covid-19 ir/ar esantiems saviizoliacijoje – teikiama emocinė parama, konsultacijos, renkami poreikiai;
• neįgaliesiems ir ligoniams – organizuojami pavėžėjimai, teikiama pagalba maistu, emocinė parama, konsultacijos.

Maltiečiai vieni pirmųjų prisidėjo valdant pandemijos situaciją. Iki karantino paskelbimo savanoriai budėjo oro uostuose, vėliau performuotos paslaugos taip, kad jos būtų užtikrintos ir saugiai teikiamos labiausiai pažeidžiamoms mūsų visuomenės dalims. Dar kovo mėnesį, paskelbus karantiną, jo metu pasitelkti ir apmokyti savanoriai padėjo pasirūpinti išaugusiu paslaugų gavėjų kiekiu, pakeitė rizikos grupėje esančius ir iki ekstremalios situacijos savanoriavusius savanorius. Maltiečiai taip pat inicijavo skubios pagalbos projektą „Padėkime Lietuvos medikams kovoti su koronavirusu“.