Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Padėkime likimo nuskriaustiems vaikams (2010.10-2012.12)

Atgal

Padėkime likimo nuskriaustiems vaikams (2010.10-2012.12)

Jų vaikystė nesaugi, nesmagi, netgi nevaikiška. Vien Klaipėdos rajone apie 400 vaikų gyvena socialinės rizikos šeimose, kuriose vyrauja bedarbystė ir tėvų alkoholizmas. Vaikams sunku bendrauti, pritapti prie bendraamžių – tai neleidžia vystytis jų asmenybei. Kad išspręstume tokių šeimų problemas, organizuojame paskaitas, pokalbius ir praktinius užsiėmimus socialinės apsaugos klausimais, plėtojame diferencijuotas kompleksines paslaugas šeimai, stiprindami tėvų kaip pirmųjų ir svarbiausių vaiko ugdytojų vaidmenį, siekiame šeimos išsaugojimo ir deramos vaikų socializacijos, organizuojame kultūros, sporto ir poilsio renginius šeimoms ir jų vaikams.

Apie projektą. Projekto tikslas – padėti atokiose rajono vietose gyvenančioms socialinės rizikos ir socialiai remtinoms šeimoms, jų vaikams ir paaugliams. Planuojame didinti pagalbą šeimoms, gyvenančioms toliau nuo rajono ar seniūnijų centrų, turinčioms socialinių problemų, teikiant joms kvalifikuotą socialinę pagalbą. Šis projektas padės padidintos rizikos šeimų tėvams artimiau bendrauti su savo vaikais ir paaugliais bei bendruomenės nariais, pagerins šeimų galimybes integruotis į visuomenę. Grupinių užsiėmimų ir individualių konsultacijų dėka dienos centrą lankančių vaikų ir paauglių bei jų šeimos narių bendravimas taps kokybiškesnis, pasikeis požiūris į problemas, jie išmoks buities, meistrystės, dailiųjų amatų pagrindų, dainuoti, šokti, groti.

Didžioji Klaipėdos rajono gyventojų dalis gyvena kaime, todėl itin didelis dėmesys turi būti skiriamas kaime gyvenančioms šeimoms ir jų vaikams. Projektas bus vykdomas Gargždų mieste, tačiau į jį bus įtraukiami ir aplinkinių kaimų vaikai, kuriems atsivežti į užsiėmimus ir bus naudojama per aukok.lt surinkta parama.