Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Padėkime kovoti su prekyba žmonėmis (2009.09-2010.09)

Atgal

Padėkime kovoti su prekyba žmonėmis (2009.09-2010.09)

Parama skirta surinkti naujausią informaciją bei paruošti dalomąją medžiagą, reikalingą prevencinėms–edukacinėms paskaitoms, bei susijusioms organizacinėms išlaidoms padengti. Paskaitų tikslas – supažindinti Lietuvos mokymo įstaigų, globos namų auklėtinius ir visuomenę su prekybos žmonėmis problema bei rizika tapti aukomis ir gilinti šias žinias. Projekto metu 11 prevencinių paskaitų išklausė 578 moksleiviai, 27 socialiniai pedagogai.

Apie projektą: Kasmet Lietuvoje dingsta apie 1000 žmonių. Aukomis dažniausiai tampa 14-18 metų merginos. Pagalbos kreipiasi tik apie 10% nukentėjusiųjų. Pagal 2008 metų „Prekyba žmonėmis Lietuvoje“ ataskaitą, Lietuva yra laikoma prekybos vaikais ir moterimis, seksualinio išnaudojimo tikslais, tranzito ir tikslo šalimi. Sparčiausiai Lietuvoje vystosi viena iš prekybos vaikais formų – vaikų pardavimas priverstinei prostitucijai. Apie 21% prekybos žmonėmis aukų Lietuvoje yra nepilnametės merginos. DŽŠPC kovodamas su šia problema nuolat vykdo prevencinę-švietėjišką veiklą, skaitydamas Lietuvos ugdymo įstaigų ir globos namų auklėtiniams bei jų pedagogams ir auklėtojams prevencines paskaitas apie riziką tapti prekybos žmonėmis aukomis.

Pastebima, kad paskaitų metu informacija labiausiai įsisavinama rodomo video filmo metu. Siekiant didesnio poveikio moksleiviams, svarbu, kad teorinės paskaitos būtų paįvairinamos vaizdinėmis priemonėmis. Tačiau Lietuvoje yra juntamas vaizdinės medžiagos apie prekybos žmonėmis problemą trūkumas, o esama metodinė medžiaga yra pasenusi. DŽŠPC iniciatyva sukurtas filmas „Velnio ratas“ Lietuvos mokyklose yra rodomas nuo 2004.

Pagrindinės šio projekto veiklos: informacijos surinkimas, medžiagos paruošimas, skaidrių sukūrimas ir kt. pasiruošimo darbai. Prevencinės-šviečiamosios paskaitos buvo skaitomos Vilniaus, Kauno, Alytaus, Širvintų ugdymo įstaigose/vaikų globos namuose. Informacinė medžiaga buvo padalinta Vilniuje, Kaune, Anykščiuose, Kelmėje, Alytuje ir šių miestų rajonuose dirbančioms merginų savipagalbos grupėms. Vizualinė medžiaga bus naudojama kaip svarbi informacinė medžiaga ir tolimesnių DŽŠPC vykdomų projektų, konferencijų, disputų, diskusijų metu.