Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Padėkime gausioms šeimoms nutraukti skurdo ratą

Atgal

Padėkime gausioms šeimoms nutraukti skurdo ratą

Nestabili ekonominė padėtis pasaulyje ir šalyje skaudžiai paliečia šeimas, auginančias vaikus. Dėl laiko stokos ir kitų priežasčių gausių šeimų tėvai dažnai yra nepajėgūs sekti, atnaujinti ar įsisavinti naujausią finansinę informaciją ir pritaikyti ją mažinant ar išvengiant šeimos finansinių problemų. Finansinis nesaugumas ir nestabilumas, nepritekliai, skurdas, nuolatinė priklausomybė nuo paramos žeidžia asmenis ir šeimas, iškraipo vaikų tinkamą socializaciją, riboja ateities perspektyvas, tampa našta bendruomenei. Šios problemos dažnai paliečia gausias šeimas ir veikia jose augančių vaikų dabarties ir ateities gyvenimo kokybę, perspektyvas. Vaikai ne tik šiandien čia ir dabar patiria nepriteklių, jie nebedrįsta net svajoti. Projekto uždavinys – suteikti šeimoms įrankį, padėsiantį mažinti nepriteklių ir skurdą.

Apie projektą. Projekto tikslas – nepriteklių ir skurdą patiriančių gausių šeimų priklausomybės nuo paramos gavimo gydymas ir prevencija, vykdant vienų metų trukmės finansinius mokymus 50 gausių šeimų tėvams. Bus teikiama psichologinė, socialinė ir finansinio išprusimo metodinė pagalba siekiant pakelti savivertę, pažadinti motyvaciją, supažindinti su finansų abėcėle, išmokyti tvarkyti savo šeimos biudžetą, supažindinti su dalijimosi su kitais principais, išmokyti vertinti savo visuomeninį aktyvumą ir t. t. Projektas išskirtinis tuo, kad aktyviai įtraukia probleminių bei socialiai remtinų šeimų tėvus ir jiems priimtina, suprantama forma suteikia kasdieniame gyvenime būtinų finansinių žinių ir gebėjimų. Projekto metu sukaupta medžiaga ir patirtis ateityje bus naudojama mokymams organizuoti, įtraukiant naujas grupes ir vietoves, bei nuolatinio finansinio konsultavimo paslaugai teikti. Projekto rezultatai ir tęstinė veikla apims didelę tikslinių šeimų auditoriją Klaipėdoje, Alytuje ir daugelyje kitų Lietuvos vietovių.

Parama bus skiriama gausių šeimų mokymo ciklui pagal specialiai parengtą programą ir finansiniam konsultavimui organizuoti (mokymo priemonėms, psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijoms, mokymo stovyklai ir projektui koordinuoti).