Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Padėkime gabiems ir talentingiems Lietuvos vaikams 2016

Atgal

Padėkime gabiems ir talentingiems Lietuvos vaikams 2016

Pastaruoju metu daug kalbama apie tai, kad stodami į aukštąsias mokyklas kaimų ir rajonų mokiniai turi mažiau galimybių įgyti geresnį išsilavinimą ir konkuruoti su didmiesčių mokiniais. Nacionalinė moksleivių akademija yra institucija, padedanti mažinti šiuos skirtumus. Joje mokytis gali talentingi ir gabūs Lietuvos vaikai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės padėties.

Vasaros sesijos projektas skirtas gabių ir talentingų 9–12 klasių mokinių ugdymo problemoms spręsti. Aukštus pasiekimus (ar jų potencialą) ir didelę motyvaciją turintiems vaikams sudaromos sąlygos gauti pasirinktos srities papildomų dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių. Vasaros sesija, kuri vyksta Nidoje dešimt dienų, yra brangiausia ir ilgiausia iš visų NMA organizuojamų sesijų.

Sesija vienam mokiniui kainuoja apie 500 eurų. Šią kainą sudaro mokinio apgyvendinimas, maitinimas tris kartus per dieną, dalykinės ir asmenybės ugdymo paskaitos, vakaro renginiai. Paprastai į sesiją kviečiama apie 70 gabių vaikų iš įvairių Lietuvos kampelių. Bendros sesijos išlaidos – apie 35 000 eurų. Vaikus į sesiją išleisti gali tik vidutines ir dideles pajamas gaunančios šeimos. Dažnai į šį renginį galimybės atvykti neturi gabūs ir talentingi vaikai iš socialiai remtinų ir mažas pajamas turinčių šeimų. Surinkus daugiau lėšų, į sesiją galima pakviesti daugiau vaikų, kurie yra labiau motyvuoti, bet jų tėvai negali susimokėti už sesiją