Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Padėkime Lietuvos mokykloms keistis

Atgal

Padėkime Lietuvos mokykloms keistis

Lietuvos mokykloms ir visai švietimo sistemai itin reikalingi pokyčiai – ne kosmetinės „reformos", o ryškūs, drąsūs ir iš esmės keičiantys žingsniai. Iššūkių sistemoje turime daug: vis mažėjanti mokinių motyvacija ir akademiniai pasiekimai, į akademinius rezultatus ir egzaminus orientuotas ugdymas, mažėjantis mokytojų skaičius ir dar mažesnis jaunų žmonių noras rinktis šią profesiją.

Remdamiesi Demokratinės mokyklos patirtimi ir kasdiene praktika, matome, jog šias problemas spręsti ir situaciją gerinti padėtų dėmesio perkėlimas nuo to, kas patogu sistemai, į tai, kas reikalinga vaikui. Tik atsigręžę į pagrindinį asmenį, į kurį orientuota mokykla – vaiką – pagaliau galėsime pradėti kurti progresyvią, šiuolaikišką, kiekvieno vaiko individualius poreikius atitinkančią ir šiuolaikinio pasaulio iššūkius įveikti padedančią švietimo sistemą.

Kaip to pasiekti? Šio projekto rėmuose kuriamas Drąsių mokyklų klubas: penkiose motyvuotose keistis valstybinėse mokyklose bus diegiami demokratinio ugdymo principai. Mūsų tikslas – įdiegti šiais principais grįstas praktikas, kurios įgalintų mokinius tapti aktyviais mokyklos bendruomenės nariais, įsitraukiančiais į mokyklos sprendimų priėmimą ir gebančiais inicijuoti pokyčius bei spręsti problemas.

Tarp tokių praktikų – individualūs kiekvieno mokinio susitikimai su klasės auklėtoju, naujos klasės valandėlės veiklos koncepcijos, mokyklos bendruomenės susirinkimai. Tai – paprasti įrankiai, kurių potencialo iki šiol neišnaudojame, galvodami, kad jie nesvarbūs ir nenaudingi. Tačiau nuosekliai ir realiai juos taikant, galima pasiekti tokių rezultatų, kaip saugios ir palaikančios aplinkos mokykloje sukūrimas, kiekvieno vaiko įgalinimas būti išklausytam, suprastam ir įvertintam, vaikų mokymas išsakyti savo nuomonę ir priimti sprendimus bei jausti atsakomybę. Tokie pokyčiai ir veda į didesnę motyvaciją – tiek vaikų, tiek mokytojų – ir atitinkamai į geresnius ugdymo rezultatus kur kas platesniu mastu nei tik akademiniai pasiekimai.

Siekiant ilgalaikio pokyčio, su penkiomis mokyklomis pagal individualų planą dirbsime ištisus metus, per kuriuos sieksime, kad demokratinio ugdymo principai taptų suprantami ir nuosekliai taikomi. Pasibaigus projektui, būtų išlaikomas tęstinumas, mokyklos ir toliau keistųsi gerąja linkme, o remiantis mokyklų patirtimi einant pokyčių keliu būtų sukurtos gairės. Jos būtų viešai prieinamos visoms Lietuvos mokykloms, o Demokratinė mokykla – visad pasiruošusi konsultuoti ir padėti.

Internetinė bankininkystė
Mokėjimas kortelėmis
Paypal
SMS
TransferGo
Mokėjimas pavedimu
Dovanų čekis
Daugiau Uždaryti
Mokėjimas kortelėmis
Paypal
SMS
TransferGo
Mokėjimas pavedimu
Dovanų čekis