Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Padėk pažinti dailės terapiją jautriems vaikams

Atgal

Padėk pažinti dailės terapiją jautriems vaikams

Siekiame užtikrinti vaikų užimtumą dienos centruose, per dailės terapiją, taip padedant vaikui išreikšti mintis, jausmus ir potyrius piešiant, tapant, lipdant ar naudojant kitas meninės raiškos priemones su tikslu atrasti sveikesnį, priimtinesnį vaikui gyvenimo būdą (apimanti dailės ir psichologijos, psichoterapijos žinias). Veiklas vykdys dailės terapijos specialistas.

Parama bus skirta vaikams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų bei vaikams iš rizikos šeimų (esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje), taip suteikiant vaikams kuo įvairesnes paslaugas, kurios įprastai projektine veikla nėra finansuojamos arba finansuojamos nepakankamai.

Šios veiklos išskirtinumas, kad tai padės kitokiems vaikams įsijungti į kūrybinį procesą bei jį panaudoti ugdant save ir sprendžiant psichologines problemas, nes meninės veiklos nereikalauja specialių meninių sugebėjimų, o svarbiu tampa pats kūrybinis procesas, kuris pagal poreikius gali būti gydantis, ugdantis, atpalaiduojantis.

Užsiėmimų metu vaikai mokysis:
* Bendrauti – pasisveikinti, atsisveikinti, išklausyti, nepertraukti kito, reikšti savo mintis, kūrybiškai ieškoti išeičių iš sudėtingų situacijų.
* Suvokti jausmus – vardinti savo jausmus, išgirsti apie kito jausmus, atpažinti sunkius jausmus ir mokytis juos išveikti.
* Suvokti savo elgesio priežastį ir pasekmę.
* Socialinių įgūdžių: savarankiškumo, savigarbos ir savivertės.