Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Padėk įkurti medžio dirbtuves Laikinųjų namų gyventojams

Atgal

Padėk įkurti medžio dirbtuves Laikinųjų namų gyventojams

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Laikinieji namai – ne tik nakvynės vieta. Mūsų komanda – socialinės darbuotojos, psichologė, budėtojai – siekia įgalinti žmogų integruotis į visuomenę, savo darbe vadovaudamiesi krikščioniškomis bei socialinio darbo vertybėmis bei principais.

Projekto tikslas - didinti benamių asmenų socialinę įtrauktį per organizuotą užimtumą. Tikslinė grupė – benamiai asmenys, besinaudojantys Laikinųjų namų paslaugomis, t.y. gyvenantys Laikinuosiuose namuose arba besilankantys dienos centre.

Apie projektą. Šiuo projektu įkursime medienos apdirbimo dirbtuvėles, kuriose dienos centro ar Laikinųjų namų gyventojai galės gaminti produktus iš medienos, kuriuos vėliau bus galima parduoti įvairiose erdvėse. Ši veikla sudarys galimybes sukurti erdvę prasmingam ir tikslinei grupei patraukliam užimtumui, saviraiškai. Taip pat šios dirbtuvės sudarys galimybes ugdytis darbinius įgūdžius. Visa tai pozityviai įtakoja asmens savivertę bei motyvaciją keisti esamą situaciją. Kitas svarbus aspektas, ką leis pasiekti šis projektas yra tai, kad bus ieškoma/kuriamos erdvės, kuriose būtų parduodami pagaminti gaminiai, taip sudarant galimybes tikslinės grupės nariams gauti pajamas už savo gaminius ir susimokėti mokesčius. Dalis gautų pajamų liks dirbtuvių veiklos vystymui, reikalingų priemonių įsigijimui. Tai leis ugdyti tikslinės grupės narių sąmoningumą, pilietiškumą, skatins dalyvavimą visuomenės gyvenime, didins socialinę įtrauktį.

Surinkta parama bus naudojama medžio apdirbimo dirbtuvėms įkurti, medžio apdirbimo įrankiams įsigyti.