Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Mūsų širdys ir rankos - Ukrainai!

Atgal

Mūsų širdys ir rankos - Ukrainai!

Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos Caritas, Maltiečiai, „Maisto bankas“ ir „Gelbėkit vaikus“ renka lėšas nuo karo Ukrainoje bėgantiems ukrainiečiams. Surinktos lėšos skiriamos humanitarinei pagalbai, pirmai psichosocialinei pagalbai ir pirmajai pagalbai teikti.

Jau ne kartą įrodėme, kokia GALINGA jėga yra VIENYBĖ. Susivienykime šią svarbią akimirką dar kartą ir parodykime, kad šiuo metu MŪSŲ ŠIRDYS IR RANKOS – UKRAINAI!

Visa parama skiriama tiesioginei pagalbai Ukrainos žmonėms, jokie administravimo mokesčiai netaikomi.

Pagalbos tikslas – padėti įsikurti ir susikurti gyvenimą ukrainiečiams Lietuvoje: aprūpinti juos maistu, drabužiais, higienos priemonėmis, vaistais, pasirūpinti jų psichosocialine sveikata ir kitais poreikiais.

Kaip naudojama parama? (periodiškai atnaujinama)
• 1 323 640 Eur skirta higienos paketams, vaistams ir kitiems ukrainiečių specialiems poreikiams atliepti;
• 1 404 480 Eur – maisto paketams/maisto kortelėms įsigyti;
• 212 500 Eur išleista kuponams pramoninėms prekėms įsigyti;
• 274 130 Eur skirta psichosocialinei ir kitai pagalbai vaikams.

Kokia pagalba jau suteikta:
• Humanitarinė pagalba teikta 237 249 kartus (kai kuriems žmonėms pagalba suteikta ne vieną kartą);
• Išdalinti 85 075 higienos paketai;
• Išdalinti 34 188 maisto paketai ir 10 200 kortelių maistui;
• Emocinė pagalba suteikta 17 381 vaikui;
• 31 328 kartus suteikta parama vaikams, atvykusiems kartu su tėvais, ir 2 390 kartų nelydimiems nepilnamečiams;
• 815 kartų suteikta parama nėščiosioms;
• Visose šiose veiklose padėjo 45 030 savanorių.

Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos už laikotarpį iki 2022-08-31 pateiktos skiltyje dešinėje „Ataskaitos“.