Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

„Mano guru“ – šansas antram gyvenimui

Atgal

„Mano guru“ – šansas antram gyvenimui

„Mano guru“ kavinė – įkurta specialiai tam, kad būtų vykdoma priklausomų asmenų profesinė ir darbinė reintegracija. Vykdomų socialinių projektų tikslas yra padėti buvusiems nuo psichotropinių medžiagų priklausomiems, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų ir kitiems socialinėje atskirtyje esantiems asmenims integruotis į visuomenę, todėl didesnė dalis padavėjų ir barmenų kavinėje yra turėję šių problemų, jie čia mokosi ir atlieka darbinę praktiką. Dalyvavimas socialinės integracijos projektuose padeda šiems asmenims, dažnai diskriminuojamiems darbo rinkoje, susirasti darbą, gauti legalias pajamas ir nepriklausyti nuo šalpos mechanizmų, sėkmingai integruotis į visuomenę.

Salotų baras „Mano Guru“ patyrė didžiulius finansinius nuostolius dėl Vilniaus gatvėje vykdyto kapitalinio remonto, trukusio nuo 2016 m spalio mėn. iki 2017 m. liepos mėn. Patirti nuostoliai, nuolatinis susidariusių skolų dengimas ir jokio papildomo finansavimo neturėjimas neleidžia pilnavertiškai įgyvendinti socialinės integracijos ir suteikti pilno paslaugų paketo asmenims, besikreipiantiems pagalbos.

Pilnavertiškam socialinės reintegracijos modelio įgyvendinimui tam, kad dalyviai jaustųsi saugiai ir būtų maksimaliai sumažinta rizika sugrįžti į ankstesnę aplinką (kurioje buvo vartojamas alkoholis, narkotikai ar kitos psichoaktyvios medžiagos), būtinas elementas yra saugi gyvenamoji aplinka – laikinas apgyvendinimas. Vienas iš svarbiausių integracijos tikslų yra saugios aplinkos integruojamiems asmenims užtikrinimas, organizuojant laikiną apgyvendinimą.

VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ turimose patalpose toks apgyvendinimas yra organizuojamas, tačiau neužtenka lėšų padengti komunalinius patalpų mokesčius, išlaikyti patalpas. Beveik metus laiko besitęsiantis įsiskolinimas gali išvis išeliminuoti galimybę teikti šią paslaugą. Tada asmenys, dalyvaujantys socialinės integracijos veiklose neturės pilno paslaugų paketo, jausis neužtikrinti, kyla didesnė grėsmė grįžti prie senų įpročių, daryti žalą sau ir visuomenei.