Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

„Man ne dzin’19“

Atgal

„Man ne dzin’19“

„Man ne dzin“ (MND) – tai informacinė jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija, kuri ragina jaunus žmones visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime, išsakyti savo nuomonę ir tapti aktyviu Lietuvos Respublikos piliečiu bei stiprinti jaunų žmonių suvokimą apie jų galią visuomenėje.

„Man ne dzin“ nesiekia populiarinti ar remti kurias nors politines partijas ar politinius veikėjus, tačiau akcentuoja domėjimosi ir įsitraukimo svarbą, pateikia jauniems žmonėms pagrindinę informaciją apie sprendimų priėmimą, demokratinius procesus šalyje, leidžia gyvai susitikti su sprendimų priėmėjais ir suteikia jauniems žmonėms galimybę apgalvotai rinktis savo kandidatus.

Per 2012 m. rinkimus, balsavusių 18-30 m. žmonių buvo tik 18 %, o 2016 m. LR Seimo rinkimuose buvo pasiektas rekordinis, 37,8 % rinkiminis jaunų žmonių aktyvumas. Tokios tendencijos parodo, kad daugiau nei pusė jaunų žmonių Lietuvoje nedalyvauja rinkimų procese. Patirtis parodo, kad jauniems žmonėms rinkiminis procesas yra per daug sudėtingas, o pateikiama informacija neatliepia jauno žmogaus poreikių.

2019 metais, šalyje vykstant net trims rinkimams, garsiai sakome, kad „Kažko trūksta? Tik tavo balso“. Socialinių tinklų bei reklamos pagalba skatiname jauną žmogų domėtis šalyje vykstančiais procesais bei raginame neleisti, kad už mus nuspręstų kiti. Kampanijos metu paprastai ir suprantamai perteikiama su rinkimais susijusi informacija – kada balsuoti, kur bei kaip.

2016 metais LR Seimo rinkimuose balsavo 37,8% jaunų žmonių. Ar šiais metais galime daugiau?