Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Kuriame kartu

Atgal

Kuriame kartu

Šiuo projektu siekiame didinti visuomenės atvirumą „kitokiems“ žmonėms. Jo tikslas – kurti tikrų susitikimų erdvę jaunimui, vaikams ir proto negalią turintiems žmonėms. Visuomenėje yra baimės dėl nežinojimo apie proto negalią, intelekto sutrikimus. Iš to atsiranda klaidingi stereotipai, bendravimo klišės, negatyvūs sprendimai, nusistatymai. Norime jauniems žmonėms suteikti galimybę susipažinti ir susidraugauti su intelekto sutrikimų turinčiais žmonėmis.

„Lobių dirbtuvėse“ kartu su neįgaliaisiais savo rankomis vaikai ir paaugliai gaminsis medinius dirbinius, susipažins su staliaus amatu, atras aplinkui esančios gamtos lobius, patirs susitikimą su „kitokiu“ žmogumi. Pažindami neįgaliuosius bei patys save, griaus turimas išankstines nuostatas, kurs autentišką santykį vieni su kitais, praktikuos toleranciją ir priėmimą. Šiuose susitikimuose dalyvaus ir dirbtuvių savanoriai, kurie bus prasmingos veiklos ir saviugdos pavyzdžiu kitam jaunimui.

Tikime, kad tik asmeniški susitikimai bei patirtis keičia požiūrį ir elgesį. Į šias edukacijas įtrauksime ir vaikus bei paauglius iš socialiai pažeidžiamų šeimų. Bendradarbiaudami su keliais dienos centrais ir atvirom jaunimo erdvėm, atpažįstame, kad sužeisti vaikai lengvai priima žmones su proto negalia, paaugliuose užgimsta daugiau švelnumo, atjautos, pagalbos. Susitikimai su neįgaliaisiais jiems parodo, kad ir turėdami negalią, silpnumą, ligą, žmonės dirba, gyvena, džiaugiasi.

Projekto metu birželio – rugsėjo mėnesiais bus surengta 15 edukacinių-integracinių susitikimų. Juose sudalyvaus apie 20 žmonių su proto negalia bei apie 250 vaikų bei jaunimo.