Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Kiek vaikų šiemet mokyklose sėdės alkani?

Atgal

Kiek vaikų šiemet mokyklose sėdės alkani?

Maltiečių vaikų dienos ir jaunimo centrai - vaikams iš socialinės rizikos grupės priklausančių šeimų yra tarsi antrieji namai. Vaikai ne tik jaučiasi saugūs, ugdo ir tobulina savo socialinius bei savarankiškumo įgūdžius, atlieka popamokinę veiklą, bet svarbiausia yra pilnai užimti ir atitraukti nuo „gatvės auklėjimo“.

Apie vaikų dienos centrus. Maltiečių vaikų dienos centrai yra įsikūrę 10-yje Lietuvos kaimų ir miestų. Dienos centro veikloje dalyvauja vaikai iš socialiai remtinų, socialinės rizikos, daugiavaikių šeimų. Jų tėvai girtauja, niekur nedirba, kai kurie gydosi nuo priklausomybių ar psichikos ligų. Kaimo vietovės išsiskiria didžiausiu bedarbystės lygiu Lietuvoje, dėl šios priežasties dauguma kaime gyvenančių šeimų yra paliestos nedarbo problemos ir ją lydinčių socialinių problemų. Pačios šeimos nebeišgali užtikrinti būtinų sąlygų vaikui tinkamai vystytis, todėl vaikų dienos centrų įkūrimai maltiečiams buvo labai svarbus įvykis, padėjęs gerinti vaikų iš socialiai remtinų šeimų gerovę.

Vaikų dienos centruose mokytojos padeda vaikams atlikti namų darbus. Užsiėmimų metu vaikai mokosi, sportuoja, muzikuoja, skaito pasakas, daro įvairius meninius darbelius, mezga, mokosi pasigaminti maistą, plauti savo indus, susipažįsta su kompiuterinio raštingumu, žaidžia lietuvių liaudies žaidimus, tvarko patalpas, aplinką, lanko vienišus senelius, vaikams diegiamos vertybės, teigiamai veikiančios asmenybės raidą, padedančios pritapti ir susiorientuoti visuomenėje.

Apie projektą. Ne paslaptis, kad labiausiai vaikai, atėję į centrą, laukia šilto maisto. Tik tada, kai pasisotina, jie noriai užsiima kitais dalykais. Daugeliui vaikų dienos centre maitinimas yra vienintelis šiltas maistas, kurį jie gauna. Vieno vaiko maitinimui skiriame 1 Eurą 1 dienai. Prieš vykstant namo mokiniai dar geria arbatą, valgo sumuštinius, vaisius, sausainius. Parėję namo jie dažniausiai randa šaltus namus, tuščią šaldytuvą (jeigu turi) ir labai dažnai girtus tėvus. Vaikų dienos centrą jie lanko labai noriai, namo jie eiti nenori, prašosi pabūti ilgiau.

Surinkta parama bus skirta vaikų dienos centrus lankančių vaikų maitinimui.