Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams (2010.11-2011.01)

Atgal

Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams (2010.11-2011.01)

Lietuvoje yra apie 30 000 negalią turinčių vaikų. Daugiau nei pusė jų auga nepilnose šeimose. Apie 7 000 negalią turinčių vaikų nelanko jokios ugdymo įstaigos. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ praėjusių metų akcijos aukas skyrė neįgalių vaikų šeimoms, ne dėl savo kaltės atsidūrusioms atskirtyje, ir džiaugiasi galėjęs padėti bent nedidelei daliai vaikų – aprūpinti juos nekompensuojamomis priemonėmis, suteikti nors ir trumpalaikę specialistų pagalbą. Mes neskirstome vaikų pagal negalios pobūdį ar diagnozę, manydami, kad šeimai vienodai skaudu, ir ji ne tik turi išmokti taikiai gyventi su vaiko negalia, bet ir dėl vaiko negalios nebegali gyventi pilnaverčio gyvenimo, todėl kitų pagalba – ištiesta gerumo ranka – svarbi ir reikalinga.

Organizacijos tikslai:
• Suteikti šeimai, kurioje gimė/auga neįgalus vaikas, žinių ir informacijos;
• Skatinti šeimų tarpusavio atvirumą ir bendradarbiavimą;
• Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis, atsakingomis valdžios institucijomis;
• Parengti socialinių paslaugų, skirtų šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, paketo modelį;
• Atlikti tiriamąjį ekspertinį darbą ir rengti metodines rekomendacijas.

Apie projektą: Labdaros akcija „Ištiesk gerumui ranką 2010”, prasidėjusi neįgalių vaikų Kalėdinių svajonių pildymu, šiais metais, padedant dideliam būriui savanorių, išaugo į labdaros renginių ciklą.

Mes drąsiai sakome, kad mūsuose atjautos, gerumo, noro padėti, ištiesti ranką gerumui – daugiau nei mes tikime. Tik nereikia bijoti būti atviram. Tikėdamiesi grandininės gerumo reakcijos, šiuo projektu norime atkreipti visuomenės dėmesį į socialinį negalios aspektą, donorystės, sponsoriavimo, idėjų rėmimo klausimus, įstatyminę nepagarbą aukojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Projekto metu surinktos lėšos skirtos neįgalių vaikų sveikatinimo ir sveikatos grąžinimo bei gyvenimo kokybės pagerinimo programoms, paslaugoms ir priemonėms apmokėti.

Per aukok.lt surinktos lėšos konkurso tvarka skirtos atokiau gyvenančių neįgalių ankstyvojo amžiaus vaikučių sveikatinimui, sunkiausią negalią turinčių vaikučių nekompensuojamoms būtiniausioms slaugos priemonėms įsigyti. Iš viso buvo padėta 28 šeimoms, auginančioms vaikus su negalia. Iš lėšų, paaukotų per aukok.lt, administravimo ir kitos su akcijos vykdymu patiriamos išlaidos nebuvo dengiamos.