Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Ištiesk gerumui ranką 2013

Atgal

Ištiesk gerumui ranką 2013

Lietuvoje gyvena apie 30 000 negalią turinčių vaikų. Kuo didesni vaikučio specialieji poreikiai ir sudėtingesnė liga, lėmusi negalią, tuo daugiau jėgų ir laiko kiti šeimos nariai dovanoja vaikui. Negalios paliestų globa yra tarsi neapmokamas darbas, trunkantis 24 valandas per parą. Dažniausiai ligoniuku rūpinasi mama, o negalią turintis vaikas dažnu atveju tampa vieninteliu šeimos maitintoju. Didžioji dauguma neįgalius vaikus auginančių šeimų balansuoja ant slidžios skurdo ribos. Mes neskirstome vaikų pagal negalios pobūdį, diagnozę, manydami, kad šeimai vienodai skaudu, ir ji ne tik turi išmokti taikiai gyventi su vaiko negalia, bet ir dėl vaiko negalios nebegali gyventi pilnaverčio gyvenimo, todėl kitų pagalba – ištiesta gerumo ranka – svarbi ir reikalinga.

Apie akciją. Prieš penkerius metus gimusi akcija „Ištiesk gerumui ranką“ prasidėjo neįgalių vaikų kalėdinių svajonių pildymu. Šiandien ji yra išaugusi į labdaros renginių ciklą, kurį vienija šūkis „Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską”. Šiuo šūkiu kiekvienas „kitoks“ vaikas ir jo šeima kreipiasi į geros valios žmones, prašydami neužsitarnauto gerumo.
Interneto svetainėje www.aukok.lt 2009-2012 m. suaukotomis lėšomis padėjome 131 šeimai , auginančiai vaikus su negalia. Visa paramos suma – 241 248,85 Lt.

Akcijos tikslai:  
* keisti visuomenės požiūrį į negalią;  
* surinkti kuo daugiau lėšų negalią turinčių vaikų valstybės nefinansuojamoms medicininėms ir reabilitacijos paslaugoms apmokėti.

Jūsų paaukotos lėšos bus skiriamos negalią turinčio vaiko medicininėms ir reabilitacijos paslaugoms apmokėti, kurios nefinansuojamos valstybės.

Negalios paženklintam vaikui ir jo šeimai labai svarbus mūsų palaikymas. Padėdami jiems, padėsime sau tapti geresniais.