Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Išsaugokime dienos centrą vaikams (2012.12-2013.01)

Atgal

Išsaugokime dienos centrą vaikams (2012.12-2013.01)

Dienos centras – tai vieta, kurioje vaikai leidžia savo laiką po pamokų, yra ugdomi, mokomi rūpintis savimi ir kitais, kur padedama išsiskleisti vaikų gabumams ir pažinti save. Čia teikiama įvairiapusė socialinė ir psichologinė pagalba ne tik vaikams, bet ir jų šeimoms, siekiant atstatyti ir sustiprinti šeimų funkcijas, kad būtų užtikrinta vaikų gerovė. Šiuo metu dirbama su 30 vaikų ir jų šeimomis. Nuolatos aktyviai talkininkauja apie 20 atrinktų savanorių, su kuriais taip pat reguliariai užsiimama, siekiant juos tinkamai paruošti, ugdant jų bendravimo su socialinės rizikos grupės vaikais įgūdžius ir palaikant bei stiprinant jų motyvaciją.

Dėl finansinių priežasčių iškilo grėsmė galimybei tęsti šią veiklą, nors yra akivaizdus jos poreikis ir matomi sėkmingi darbo rezultatai – pastebima gerėjanti vaikų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė.

Apie projektą. VšĮ SOTAS vaikų dienos centrą lankantys vaikai iš socialinės rizikos ir iš socialiai remtinų šeimų turi socialinių, psichologinių ir ugdymo pagalbos poreikių, jiems būdingos mokymosi problemos, pozityvaus elgesio bei bendravimo įgūdžių stoka. Dauguma jų gyvena nepalankioje aplinkoje, kurią lemia problemų kompleksiškumas – šeimos narių priklausomybė nuo alkoholio, nedarbas, smurtas ir kitos santykių problemos, nepritekliai. Dažnai šios šeimos neturi galimybės turiningai užimti vaikų laisvalaikio, nesudaromos sąlygos savo vertę suvokiančios asmenybės formavimuisi, didėja neigiamos socializacijos rizika. Pagal tokioje situacijoje taikytiną intervencijos kompleksiškumo principą, būtina suteikti įvairiapusę pagalbą kiekvienam vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į jų poreikius.

Vaikų dienos centre bus vykdoma įvairios individualios bei grupinės veiklos: pagalba vaikams pamokų ruošoje, individualios ir grupinės konsultacijos vaikams ir jų šeimoms, įvairūs meniniai užsiėmimai, sportiniai ir pasaulio pažinimo užsiėmimai, kino filmų peržiūra, kultūrinės - edukacinės išvykos, šventės. Vaikams dienos centre bus teikiams nemokamas maitinimas.

Šis projektas prisidės prie socialinės rizikos grupės vaikų ugdymo neformalioje aplinkoje ir užimtumo galimybių suteikimo. Stiprės šių vaikų pasitikėjimas savimi ir kitais, augs gebėjimas dirbti komandoje bei spręsti konfliktus tinkamais ir priimtinais būdais, jie įgis atsakomybės, kūrybiškumo, savarankiškumo, savikontrolės ir kt. socialinių įgūdžių.

Surinkta parama bus naudojama veiklų organizavimo ir maitinimo užtikrinimui 2013 m. sausio – kovo mėnesiais.