Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Išsaugokime dienos centrą

Atgal

Išsaugokime dienos centrą

Visi puikiai suprantame kaip yra svarbu vaikui augti, ugdytis ir žaisti saugioje, mylinčioje ir skatinančioje atsiskleisti vaiko gabumams aplinkoje. Deja, dalis vaikų, kurie auga socialinės rizikos, socialinės atskirties ar materialinio nepritekliaus paliestų šeimų, tokių galimybių dėl šeimos materialinio statuso, socialinių sunkumų bei tėvelių socialinių įgūdžiu stokos neturi. Tokie vaikučiai dažnai visą savo laisvalaikį, kartais bėgdami nuo smurto namuose, nepriežiūros ar tiesiog ieškodami vietos, kur galėtų pažaisti, pabūti su bendraamžiais (bei neturėdami kitokios išeities) leidžia gatvėse. Čia vaikai susiduria su vaikų išnaudojimo, socialinės rizikos (alkoholio ir narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo patirtis, vagiliavimas, elgetavimas ir kt.) problemomis. Dažnai šie vaikai namuose neturi galimybės sočiai pavalgyti, o dėl per savo trumpą gyvenimą sukauptos neigiamos patirties, turi elgesio ir emocinių sunkumų.

Šių problemų galime išvengti suteikdami vaikams galimybę lankyti dienos centrą, kuriame vaikai ne tik turi galimybę turiningai ir saugiai praleisti laiką, tačiau ir saugioje ir ramioje aplinkoje ruošti pamokas (su savanorių ir darbuotojų pagalba), žaisti, sportuoti, pramogauti, iškylauti, dalyvauti meninėse, sportinėse bei mokslinėse veiklose. Su vaikučiais dirba kvalifikuoti specialistai, kurie nuolat organizuoja turiningas veiklas, prevencinio pobūdžio pamokėles, diskusijas bei užsiėmimus, kurių tikslas - užkirsti kelią neigiamiems aplinkos faktoriams bei žalingos elgsenos atsiradimo galimybėms. Dienos centre vaikai taip pat patys gaminasi valgyti, dengia stalą bei atlieką elementariausius tvarkymosi darbus (socialinių įgūdžių diegimas).

Apie projektą. Portalo aukok.lt aukotojus kviečiame paremti Vilniaus vaikų dienos centro šeimų stiprinimui – parama šeimai išlaikymą. Uždarius dienos centrą apie 60 vaikučių per metus netektų vietos, kur jie turi galimybę saugiai ugdytis, bendrauti ir augti, o visos paslaugos yra teikiamos nemokamai. Vaikų dienos centrą nuolatos lanko 20-25 vaikučiai (per metus turime apie 50-60 vaikų), kuriems yra reikalinga tokia paslauga dėl to, kad tėveliai dėl materialinių, socialinių bei asmeninių sunkumų negali vaikučiams užtikrinti galimybės į turiningą laisvalaikį, o vaikučiai susiduria su socialiniu bei fiziniu apleistumu, nepriežiūra, smurtu bei „gatvės mokyklos“ pavojais. Šio projekto dėka norime užtikrinti tolimesnę Vilniaus dienos centro veiklą su Vilkpėdės, Naujamiesčio bei Naujininkų vaikučiais.
Mūsų siekis, kad vaikai turėtų galimybę pamatyti kitokį gyvenimą, ištrūkti iš skurdo ir baimės gniaužtų bei suteikti jiems galimybę užaugti dorais ir naudingais visuomenės nariais. Mes taip pat stengiamės pasiekti ir tėvelius, dirbdami su jais šeimų stiprinimo srityje, per individualias bei grupines veiklas, seminarus, konsultacijas ir teminius užsiėmimus.

Parama bus skiriama daliai vaikų kasdieninių užimtumo priemonių, turiningo laisvalaikio ir edukacinių veiklų organizavimui, maitinimo, patalpų išlaikymo, darbuotojų atlyginimams išmokėti. Iš surinktos paramos stengsimės užtikrinti visapusišką ir turiningą vaikų laisvalaikį bei darbą su tėvais.

Kviečiame nelikti abejingais bei prisidėti prie vaikų gerovės kūrimo!