Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Iniciatyva „Mums rūpi“

Atgal

Iniciatyva „Mums rūpi“

2013 m. duomenimis Lietuvoje gyvena 10608 rizikos grupės šeimos, kuriose auga 22073 vaikai. Tokiomis sąlygomis augantys vaikai neretai patys atsiduria socialinės rizikos grupėje arba patenka į vaikų globos institucijas. Socialinės paramos sistema ir visuomenės pagalba skurdžioms ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančioms šeimoms daugiausia materialinė. Tokiu būdu vaikai ir šeimos įpratinami pasyviai naudotis parama, neskiriant asmeninių pastangų, todėl šeimos ir vaikai vis mažiau stengiasi keisti savo gyvenimo būdą.

Dėl šios priežasties, daug svarbiau teikti tokią pagalbą, kuri orientuota į vaikų ir šeimų atsakomybės už problemų sprendimą didinimą, socialinių įgūdžių formavimą, kuria siekiama ugdyti, kaip susidoroti su krizinėmis situacijomis, pratinti mokytis ir dirbti, atsakingai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tokią pagalbą užtikrina vaikų dienos centrai, kurie organizuoja vaikų ugdymą, socialinių įgūdžių formavimo ir stiprinimo veiklas; didina šeimų gebėjimus tinkamai auklėti vaikus, padeda šeimoms įsidarbinti ir teikia kitas paslaugas, kuriomis sudaromos sąlygos vaikui ir jo šeimai išbristi iš nelaimės, skurdo, pasyvaus gyvenimo ir atrasti savo asmeninius gebėjimus.

Apie projektą. Iniciatyva „Mums rūpi“ – tai Airijos lietuvių bėgikų klubo iniciatyva, kuria kviečiama atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų dienos centrus Lietuvoje bei paremti juos finansiškai. Airijos lietuvių bėgikų klubas paramą vaikų dienos centrams Lietuvoje renka oficialių, mėgėjams skirtų, bėgimo varžybų metu skirtingose pasaulio šalyse ir įvairių viešų renginių metu. Visose bėgimo varžybose žmonės gali ne tik dalyvauti, bet ir yra kviečiami finansiškai prisidėti prie vaikų dienos centrų Lietuvoje rėmimo ar lėšų rinkimo. Pirmieji labdaros projekto „MUMS RŪPI“ startai įvyko balandžio 6 dieną - Airijos lietuvių bėgikai dalyvavo Paryžiaus maratone irDublino „Great Ireland Run“ 10 km bėgime, kurių metu buvo renkama parama vaikų dienos centrams Lietuvoje. Gegužės 4 d. Limeriko „Great Limerick Run“ maratone dalyvavo Emilija Gavorskytė-Dorgan, kuri ne tik įveikė visą maratono distanciją, bet ir rinko paramą vaikų dienos centrams. Visi Airijos lietuvių bėgikų klubo nariai reguliariai dalyvauja bėgimo varžybose, kurių metu skleidžia žinią apie paramos projektą „MUMS RŪPI“ ir kviečia žmones prisijungti prie šios iniciatyvos.

Airijos lietuvių bėgikų klubas kviečia lietuvių bendruomenes bei organizacijas ir visus aktyvius Lietuvos piliečius, gyvenančius įvairiuose pasaulio kraštuose, prisijungti prie šio projekto įgyvendinimo, tapti mūsų partneriais, skleisti informaciją apie šią iniciatyvą, skatinant draugus ir pažįstamus paremti vaikų dienos centrus Lietuvoje. Prie paramos projekto ir lėšų rinkimo jau prisijungė gausus būrys Airijos lietuvių. Lėšos paramos projektui yra renkamos Airijos lietuvių katalikų misijos bendruomenėje, Dublino Mažojo Teatro spektakliuose, Dublino humoro klubo renginiuose, 5 Star Fun organizuojamuose koncertuose ir įvairiuose kituose viešuose renginiuose. Prie iniciatyvos „MUMS RŪPI“ prisijungė dainininkas NOJUS, grožio salonai „Visona“ ir „Magic Mirror“, verslo ir paslaugų įmonė „VIP katalogas“, spaustuvė „Printinghouse“, Airijos lietuvių krepšinio lyga EFBL, Dublino „4 vėjų“ mokykla, lietuviško maisto prekių parduotuvių tinklas „Lituanica“ ir pavieniai asmenys.

Glaudžiai bendradarbiaujant su VO „Gelbėkit vaikus“ atrinkti 3 vaikų dienos centrai, kuriems bus renkama parama:
1. VO „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centras „Duok ranką“ Vilniuje.
2. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras Anykščių raj.
3. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centras.

Parama labiausiai reikalinga:
1. Pagerinti maisto kokybę vaikams, nes valstybinis finansavimas yra labai ribotas. Už papildomas lėšas būtų perkami šviežūs vaisiai, pieno produktų užkandžiai.
2. Dienos centrų veiklos tęstinumui užtikrinti.
3. Edukacinės veiklos vaikams organizavimui.

Projekto administratorius - VšĮ „Geros valios projektai“, atsakingas už paramos surinkimą, paskirstymą dienos centrams, komunikaciją ir ataskaitų paruošimą. Projektas įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su VO „Gelbėkit vaikus“.

Surinkta parama bus skirstoma vaikų dienos centrams proporcingai pagal svarbiausiaus konkrečius centrų poreikius.

Visi kartu mes galime daug, nes MUMS RŪPI!!!