Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Įgalinkime vaikus ištrūkti iš nelaimingo gyvenimo rato

Atgal

Įgalinkime vaikus ištrūkti iš nelaimingo gyvenimo rato

Lietuvoje skurdžiose, nepalankiose šeimose gyvenantiems vaikams teikiama pagalba dažniausiai orientuojama į nemokamą maitinimą, rūbelių atidavimą, įvairių daiktų pirkimą. Tokia pagalba įpratina vaikus pasyviai naudotis parama, laukti pagalbos, nededant asmeninių pastangų. Daug svarbiau mokyti vaikus iš skurdžių, nelaimingų šeimų rūpintis savimi, siekti gyvenimo tikslų, pradėti dirbti ir kurti savo gyvenimo gerovę be labdaros ir pasyvaus naudojimosi socialine parama. VšĮ „Pro Coaching“ kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru siekia organizuoti skurde, socialinėje atskirtyje gyvenantiems vaikams edukacinius užsiėmimus, pagal inovatyvią ir Lietuvoje tik nuo 2011 m. taikomą Jaunimo lyderystės įgūdžių ugdymo programą (Youth Effectiveness Training (Y.E.T.). Programa šiuo metu taikoma 30 pasaulio šalių. Jos tikslas – formuoti vaikų lyderystės ir socialinius įgūdžius bei gebėjimą pačiam valdyti savo gyvenimą.
VšĮ „Pro Coaching“ organizuoja neformalųjį vaikų, tėvų, mokytojų, specialistų ugdymą pagal visame pasaulyje pripažintas inovatyvias „Gordon“ programas: Pozityvios tėvystės ugdymo programą (Parents Effectiveness Training (P.E.T.); Pedagogų ir specialistų profesinių gebėjimų tobulinimo programą (Teacher Effectiveness Training (T.E.T.) ir Jaunimo lyderystės įgūdžių ugdymo programą (Youth Effectiveness Training (Y.E.T.). Taip pat VšĮ „Pro Coaching“ įgyvendina projektus, susijusius su vaikų ugdymu, pagalba šeimai, mokyklos bendruomenės stiprinimu, neformaliu ugdymu, specialistų kvalifikacijos kėlimu ir kt.

Apie projektą. Projekto metu 100 vaikų iš vargingų, nepalankių, smurtinių šeimų bus organizuota po 12 praktinių užsiėmimų (1,5–2 val. trukmės) pagal pasaulinę Jaunimo lyderystės įgūdžių ugdymo programą. Užsiėmimai vyks penkiuose vaikų dienos centruose – 3 iš jų veikia Marijampolės ir 2 – Kauno savivaldybėje. Su visais vaikų dienos centrais yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, siekiant kartu su centrais nustatyti pagrindinius vaikų poreikius ir sudaryti vaikams palankų užsiėmimų grafiką. Taip pat paruošti Y.E.T. programos uždavinynai, kuriais vaikai naudosis užsiėmimų metu – atlikdami užduotis, gavę namų darbus (t.y. užduotis, kai vaikai naujai išmoktas žinias ir įgūdžius turės išbandyti gyvenimiškose, praktinėse situacijose). Taip pat paruošti pažymėjimai vaikams, atrinkti lektoriai, turintys tinkamas žinias ir patirtį dirbant su vaikais.
Vaikai įgys žinių ir įgūdžių, kaip siekti savo svajonių, išsikelti gyvenimo tikslus ir juos įgyvendinti; spręsti konfliktus, susidoroti su stresu; būti atsakingam, geriau susikaupti ir įgyti savikontrolės įgūdžių; atsispirti neigiamam bendraamžių spaudimui dėl alkoholio ir narkotikų; mandagiai ir pagarbiai bendrauti su kitais; atrasti savo kūrybiškumą, stipriąsias savybes ir panaudoti jas savo gyvenimo tikslams siekti; kuo svarbus išsilavinimas, kaip atsakingai ir stropiai mokytis. Tai padės vaikams patiems kurti savo gyvenimo kokybę ir ištrūkti iš socialinės atskirties, skurdo ir nelaimingo gyvenimo rato. Vaikai išmoks patys valdyti savo gyvenimą, atsakingai dirbti savo ir visuomenės labui, pasiekti geresnių rezultatų mokykloje, asmeniniuose santykiuose, siekti užsibrėžtų tikslų, atrasti savo mėgstamą savirealizacijos sritį; mažės narkotinių medžiagų vartojimo, smurtinių poelgių.

Parama bus skiriama profesionaliems ir specialiai paruoštiems Jaunimo lyderystės įgūdžių ugdymo programos lektoriams, kurie dirbs su vaikais; autoriniam programos mokesčiui, priemonėms vaikų užsiėmimams (Jaunimo lyderystės įgūdžių ugdymo programos uždavinynai vaikams, rašymo ir spalvinimo priemonės), vaikų pažymėjimams bei transporto išlaidoms.