Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Ieškantiems paramos

Globokime vaikus padėdami šeimai 2020

Atgal

Globokime vaikus padėdami šeimai 2020

Motinos Teresės šeimų namuose teikiame kompleksinę pagalbą šeimoms, neįgaliesiems, vaikams ir jaunuoliams, patiriantiems sunkumus, įvairias gyvenimo krizes. Siekiame užtikrinti tokią aplinką, kuri leistų moterims, patiriančioms krizinę motinystę, deramai ir oriai gyventi, o kartu ir užtikrintų tinkamą kūdikių bei vaikų raidą.

Projektas, kurio metu teikiamos kompleksinės paslaugos krizinės motinystės atvejais, yra tęstinis, jį vykdome nuo 2014 m. ir esame vienintelė įstaiga Šiaulių mieste, kuri teikia tokias paslaugas.

Šiuo projektu siekiame visokeriopai padėti mamoms išgyventi krizę ir ugdyti jų gebėjimus pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę, teikdami laikino apgyvendinimo ir priežiūros, socialinio darbuotojo, psichologo ir kt. paslaugas. Taip pat ugdome jų atsakingą tėvystę, teikiame edukacines paslaugas, mokome jas įgyti buities bei darbinių įgūdžių, be to skatiname mamų ir vaikų meninę raišką (organizuojami būreliai). Šeimų namuose įsteigtas vaikų dienos centras „Aš ir draugai“ esant poreikiui padeda mamoms prižiūrėti vaikus.

Šeimų namuose gyvenančios mamos, esančios krizėse, neretai yra pačios augusios vaikų namuose, taip pat turi negalią (dažniausiai intelekto sutrikimus), priklauso socialinės rizikos grupei bei gauna mažas pajamas. Šiuo metu Šeimų namuose yra įrengta 13 kambarių, skirtų motinų su vaikais apgyvendinimu.

Jūsų geranoriška pagalba reikalinga ir labai svarbi išsaugant gyvybę, žmogišką orumą ir padedant ugdyti tėvų atsakomybę visuomenėje.

Apie tai, kaip mums sekasi ir ką mes jau esame nuveikę, galite paskaityti www.seimunamai.lt bei Facebook paskyroje.