Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Dovanok atokvėpį šeimoms, auginančioms sutrikusio intelekto asmenis

Atgal

Dovanok atokvėpį šeimoms, auginančioms sutrikusio intelekto asmenis

Jau 27-tą kartą bus organizuojama Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla šeimų reabilitacijai, draugystės santykių palaikymui su kaimyninių šalių šeimomis. Planuojama 12 dienų stovykla Lietuvos pajūryje liepos – rugpjūčio mėnesiais. Stovykla skirta sutrikusio intelekto asmenims bei jų šeimos nariams ar kitiems teisėtiems globėjams. Aktyvaus poilsio ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla kaip daugiametės darbo patirties rezultatą turi veiklos programą. Programos veiklos apjungia ir ugdo intelekto negalios asmenų savarankiškumo, kūrybiškumo, saviraiškos, sveikos gyvensenos, savitvarkos ir kitus savarankiškam gyvenimui būtinus įgūdžius.

Stovyklos metu, neįgaliųjų asmenų tėvai (dauguma iš jų – vienišos mamos) galės atsipūsti, pailsėti nuo kasdieninių rūpesčių, naštos, fiziškai ir psichologiškai atgauti jėgas. Daugiau nei 60 savanorių iš Lietuvos ir užsienio, pasirūpins, kad atokvėpis tėvams būtų ne tik kokybiškas ir patogus, bet ir saugus, aktyvus ir džiuginantis jų globojamiems sutrikusio intelekto vaikams. Visos veiklos bus vykdomos laikantis pagrindinio socialinės integracijos principo – sukurti vienodas sąlygas visiems, ir sveikiems, ir neįgaliems asmenims, dalyvauti bet kokioje veikloje.

Stovyklos metu vyks nenutrūkstama socializacija ir socialinė integracija: sutrikusio intelekto asmenų bei jų šeimos narių/globėjų švietimas, saviraiškos užsiėmimai, užimtumo ir laisvalaikio organizavimas ne tik stovyklavietės teritorijoje, bet ir išeinant į visuomenę (kavines, parduotuves, muziejus, išvykos į gretimus miestus ar gyvenvietes ir kt.), taip skatinant visuomenę priimti sutrikusio intelekto žmonių kitoniškumą kaip normalų reiškinį. Bus organizuojamos tėvų/globėjų savitarpio paramos grupės, psichologinės pagalbos grupės (neįgaliųjų sveikiesiems broliams ir seserims, tėvams/globėjams) bei teisinės konsultacijos, sutrikusio intelekto žmonių atstovavimo sau įgūdžių ugdymas; meninės veiklos ugdymas.