Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Atnaujinkime Vilniaus vaikų dienos centrą (2009.09-2010.09)

Atgal

Atnaujinkime Vilniaus vaikų dienos centrą (2009.09-2010.09)

Čia kiekvienas vaikas yra laukiamas. Čia kiekvienas vaikas puikiai praleidžia laiką. Surinkta parama skirta dienos centro patalpų remontui bei aplinkos vaikams pritaikymui.

SOS vaikų kaimai pirmieji ilgalaikei našlaičių ir paliktų vaikų globai pritaikė šeimos modelį. Nevalstybiniuose vaikų globos namuose „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ 12-oje šeimyninių namų šiuo metu gyvena 76 ugdytiniai. Dar 18 jaunuolių gyvena SOS jaunimo namuose. SOS vaikų kaime kiekvienas vaikas turi mamą, jis auga kartu su broliais ir seserimis, ir tai padeda jam išsiugdyti tvirtus emocinius ryšius visam gyvenimui. Vaikas turi namus ir savo aplinką, kurioje mokosi aktyviai integruotis į visuomenės gyvenimą.

Kita prioritetinė SOS draugijos veiklos kryptis yra vaikų palikimo prevencija – šeimų stiprinimas. Mūsų tikslas – gerinti sąlygas vaikui augti tikrojoje, biologinėje šeimoje. Teikdami šeimoms kompleksinę pagalbą, mes siekiame didinti asmeninę tėvų atsakomybę ir mažinti riziką, kad vaikai bus paimti iš šeimos ir perkelti į globos institucijas. Pirmasis šeimų stiprinimo projektas pradėtas 2005 metais Alytuje. Šiuo metu Vilniaus šeimų stiprinimo projekte paslaugos teikiamos daugiau kaip 240 vaikų. Siekiant išplėsti tiesioginių paslaugų vaikams spektrą, balandžio mėnesį atidarytas vaikų dienos centras.

Apie projektą: Projektas „Vilniaus vaikų dienos centro „Parama šeimai“ materialinės bazės sustiprinimas“ yra jau įgyvendinamo vaikų dienos centro projekto dalis.

Vaikų dienos centro veiklos tikslas – užtikrinti vaikų visavertį ugdymąsi ir teisę augti saugioje, aprūpintoje aplinkoje:
• lavinant vaikų iš socialinės rizikos šeimų asmeninius bei socialinius įgūdžius ir pagerinant jų socialinę adaptaciją visuomenėje;
• šviečiant suaugusiuosius, kaip užtikrinti vaiko gerovę biologinėje šeimoje;
• suteikiant būtiną materialinę paramą, užtikrinti minimalų, nediskriminuojantį vaiko pragyvenimo lygį.

Pagrindinė iškilusi problema – dienos centro patalpoms buvo reikalingas kosmetinis remontas bei aplinkos pritaikymas vaikams. Įsigijus materialinių daiktų, buvo sukurtos patogesnės vietos vaikų pamokų ruošai, maitinimui, įrengtos darbo kompiuteriais vietos ir aplinka labiau pritaikyta vaikams: nupirkti vaikiški sieniniai žemėlapiai, lavinamųjų žaidimų. Dienos centro aplinka tapo patrauklesnė vaikams, darbuotojai gali geriau organizuoti vaikų veiklą, išnaudodami visas patalpų erdves.