Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Arčiau vieni kitų - čia negalės nėra!

Atgal

Arčiau vieni kitų - čia negalės nėra!

Požiūris į sutrikusio intelekto asmenis, jų tėvus ar globėjus, jų socializacija (teisinės prielaidos, teorinės ir praktinės galimybės) yra lakmuso lapelis, liudijantis valstybės demokratinių vertybių sklaidos, jos piliečių sąmoningumo ir humaniškumo lygį.

Svarbiausia 2014 m. organizacijos užduotis – „Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 m. veiksmų plano“ įgyvendinimas Lietuvoje.

Apie projektą. Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir skatinti sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų socialinę integraciją, vadovaujantis įgalinimo principu, sukuriant palankias sąlygas aktyviam poilsiui, saviraiškai ir meniniams gebėjimams atsiskleisti, savarankiškumui didinti. Nepaisant pastangų gerinti sutrikusio intelekto asmenų socializaciją ir socialinę integraciją, sutrikusio intelekto asmenys bei jų šeimos nariai negauna aktyvaus poilsio ir pagalbos šeimai paslaugų, teisinių bei psichologinių konsultacijų. Visa tai bus suteikta šių metų vyksiančios savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo vasaros stovyklos metu sutrikusio intelekto asmenims bei jų šeimos nariams ar kitiems teisėtiems globėjams. Savanorių dėka, stovyklų metu sutrikusio intelekto asmenų tėvai/globėjai turi bent vieną galimybę metuose atsipūsti, pailsėti, įgauti naujų jėgų. Planuojama, kad stovyklose iš viso dalyvaus virš 350 žmonių, iš jų - 70 savanorių, 20 specialistų ir projekto vykdytojų, 115 neįgaliųjų (iš jų 25 vaikai), apie 150 šeimos narių (neįgaliųjų sveikieji broliai ir seserys, tėvai/globėjai).

Parama bus skirta sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos narių užimtumo bei laisvalaikio, taip pat gydymo ir higienos priemonėms įsigyti: žaislams, kamuoliams, dekupažo priemonėms, popieriui, balionams, padėkų rėmeliams, šokdynėms, stalo žaidimams, muilui, dantų šepetukams, vaistams, vienkartinėms sauskelnėms, paklodėms, padėkos dovanoms savanoriams ir kitoms prekėms.