Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

„Angelų palėpė – pozityvi erdvė vaikams augti“

Atgal

„Angelų palėpė – pozityvi erdvė vaikams augti“

„Angelų palėpę“ lanko vaikai turintys elgesio ir emocinių sutrikimų, pasižymintys žema saviverte ir motyvacija, sunkiai pritampantys mokykloje ir visuomenėje.

Projekto tikslas – padėti įvaikintiems/globojamiems vaikams gyti po psichologinių kompleksinių traumų, ugdyti jų savivertę, motyvaciją ir emocinį intelektą, teikiant paslaugas ne tik vaikams, bet ir jų įtėviams/globėjams, ugdant pozityvią šeimos kultūrą, suteikiant vaikams erdvę, kurioje jie galėtų saugiai, kūrybiškai praleisti laiką ir ugdyti savo asmenybę.

„Angelų palėpė“ yra pirmasis Lietuvoje popamokinės veiklos centras įvaikintiems/globojamiems vaikams, veikiantis kiekvieną darbo dieną ir teikiantis ilgalaikes terapines paslaugas vaikams ir įtėviams/globėjams. Čia teikiamų terapijų formos yra inovatyvios ir gana naujos Lietuvoje - veikloje taikomos šokių/judesio, žaidimų, filmų terapijos.

Vaiko gerovės instituto „Angelų palėpė“ veiklos vyksta Jonavos g. 14, Kaunas, III aukštas.