Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Všį Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Atgal
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC), nevyriausybinė, ne pelno organizacija, nuo 2003 m. teikia kompleksinę pagalbą (socialinę, psichologinę ir teisinę) nuo smurto (smurtas artimoje aplinkoje, prekyba žmonėmis, seksualinis išnaudojimas prostitucijos tikslais) nukentėjusiems asmenims bei emocinę paramą Pagalbos moterims linijoje, 24/7. Pagalbos moterims linija nuo 2004 m. teikia emocinę paramą telefonu, laiškais bei susirašinėjimu internetu (angl. chat) visoje Lietuvoje nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje, išgyvenantiems psichologines krizes, turintiems suicidinę riziką ar ketinantiems nusižudyti.

TIKSLAI:
1. Teikti kvalifikuotą pagalbą žmonėms kenčiantiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis bei susidūrusiems su kitais psichologiniais sunkumais.
2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais bei partnerystės grupėmis vietiniame, regioniniame, nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse.
3. Skatinti ir plėtoti savanorišką veiklą, pabrėžiant jos svarbą ir naudą žmonėms.
Vykdomi projektai
Reikia: 5 000 EUR
Surinkta: 1 628,37 EUR