Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

VšĮ „Savanoriai vaikams”

Atgal
VšĮ „Savanoriai vaikams“ vykdomos iniciatyvos "Niekieno vaikai" savanoriai rūpinasi vienišais vaikais ligoninėje, kurie yra palikti be tėvų ar kitų teisėtų atstovų priežiūros. Per iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpį, nuo 2018 m. birželio 1 dienos, jau 430 vaikų neliko vieniši. Mūsų tikslas - kad nė vienas vaikas ligoninėje neliktų vienišas. Iniciatyva vykdoma Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje. 2021 metais yra numatyta plėtra ir į kitų miestų ligonines, taip pat šiais metais startavome su dvejomis naujomis programomis – „Savanoriai Vaikams socialiniuose centruose“ (savanorių teikiama emocinė parama ir užimtumas įvairiuose socialiniuose centruose) ir „Savanoriai tėvams“ (individuali emocinė parama ir palaikymas vienam iš tėvų, sunkiu jo gyvenimo laikotarpiu).

Iniciatyvos "Niekieno vaikai" savanoriai teikia emocinę paramą vaikams, likusiems be tėvų ar kitų teisėtų atstovų priežiūros ligoninėse. Tokiose situacijose dažniausiai atsiduria: - Vaikai iš vaikų globos institucijų, nes šios institucijos neturi tiek žmogiškųjų išteklių, kad galėtų su sergančiu vaiku į ligoninę atsiųsti savo darbuotoją ar savanorį; - Vaikai iš krizinių situacijų šeimose (kai vaikai paimami iš nesaugios aplinkos); - Vaikai iš šeimų, kai vaiko tėvai ar kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali būti su vaiku ligoninėje. Savanoriai būna su vienišais vaikais palatoje ir rūpinasi jais, kad suteiktų vaikams reikiamą emocinį palaikymą: žaidžia, ramina, migdo, guodžia, išklauso, padrąsina, moko naujų įgūdžių, palydi į procedūras. Savanoriai laiką su vaikais leidžia ne tik darbo metu, bet ir vakarais bei savaitgaliais, esant poreikiui - ir naktį.
Vykdomi projektai
Įgyvendinti projektai
Daugiau Uždaryti
Vykdomi projektai
Įgyvendinti projektai
Reikia: 14 500 EUR
Surinkta: 7 562,26 EUR