Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

Atgal
2012 m. gegužės 10 d. LPF „Vilties kalnas“ (Fondas) Šiaulių mieste įsteigė VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ (Šeimų namai), kurie tęsia pradėtus Fondo darbus. Šeimų namų tikslas – suteikti kokybišką kompleksinę pagalbą šeimoms, vaikams ir jaunuoliams, patiriantiems sunkumų; vykdyti prevenciją ir propaguoti šeimos vertybes. Siekiame tapti įstaiga, kurioje būtų sukurta saugi, sveika, kultūringa, dvasinga aplinka krizės bei sunkumų paliestoms šeimoms, vaikams ir jaunuoliams, siekiame ugdyti bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes ir tapti besimokančia bei nuolat tobulėjančia bendruomene, atsakingais, savarankiškais, aktyviais ir kūrybingais žmonėmis. Šeimų namai globoja šeimas, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, taip pat tas šeimas, kurių pajamos labai mažos arba asmenis, kurie priklauso socialinės rizikos grupei. Dauguma šių žmonių turi fizinę ir/arba protinę negalią. Šeimų namuose vykdome jau šešias skirtingas veiklas: nuo 2014 m. teikiamos kompleksinės socialinės priežiūros ir apgyvendinimo paslaugos, krizinės motinystės/tėvystės atvejais, projektas „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“, kurioje ugdant pozityvią tėvystę, vedami kassavaitiniai šeimų susitikimai ir pozityvios tėvystės mokymai. Ugdant šeimos kultūrą, vaikų dienos priežiūros ir užimtumo centras „Aš ir draugai“, Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje „Amatų dirbtuvės“ projektas, Socialinės dirbtuvės – asmenims turintiems intelekto negalią ir AID (Alternatyvių investicijų detektorius, pagalba įsidarbinant). Šeimų namų bendruomenę jungia apie 210 asmenų. Esame nevyriausybinė organizacija, projektų, privačių, užsienio rėmėjų pagalba stengėmės teikti krizinės motinystės/tėvystės atvejais pagalbą siekiat padėti tėvams ugdydami ir suteikdami jiems viltį. Mūsų tęstinės vykdomos veiklos tikslas – stiprinti tėvų ir vaiko ryšį gerinant visuomenės ateitį bei mažinant nuo tėvų atskirtų vaikų skaičių. Suteikdami deramas, žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas tuo pačiu kuriame naujagimio ir kūdikio raidai tinkamą aplinką.
Vykdomi projektai
Įgyvendinami projektai
Įgyvendinti projektai
Daugiau Uždaryti
Vykdomi projektai
Įgyvendinami projektai
Įgyvendinti projektai
Reikia: 14 500 EUR
Surinkta: 12 635,57 EUR