Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

VšĮ Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA

Atgal
VšĮ Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA (toliau – VYTA) yra nevyriausybinė organizacija (NVO). NVO žymos data 2021-03-26. Paramos gavėjo statuso data 2012 metų rugpjūčio 10d. Įstaiga atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nes turi NVO žymą Registrų centre, yra pateikusi dviejų ir daugiau praėjusių finansinių metų veiklos ir finansines ataskaitas.

Įstaigos veikla siekiama apjungti ir holistiniu požiūriu aprėpti vidinius terapinius procesus, tolerancijos, vienas kito priėmimo bei socialinių įgūdžių pokyčius visuomenėje. Moksliniais tyrimais stengiamasi išsiaiškinti ebru piešimo poveikį žmogaus psichologinei ir dvasinei sveikatai.

Pavadinimas VYTA yra akronimas žodžiams „Veidas Yra Tavo Atspindys“, kuo norima pasakyti, kad lygiai taip, kaip vandens inde, pasilenkus virš jo, atsispindi mūsų veidas, taip kiekviename kūrinyje ar veiksme mes taip pat atspindime (parodome) dalį savęs – savo tikrojo veido.

Įstaigos veiklos tikslai: tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, kultūrinėje, pramogų organizavimo srityse.
Organizacijos misija – terapiniais užsiėmimais stiprinti žmonių psichologinę sveikatą, pasitelkiant unikalią ebru techniką, kuri mena gilias tradicija, yra inovatyvus ir išskirtinis būdas piešti visiems.

Veiklos:
Institutas VYTA atliepia poreikiui organizuoti neformalaus ugdymo būrelius mokyklose. Taip pat edukuoja mokinius Ebru meno edukacijomis per Kultūros paso projektą, prisideda prie sveikatos stiprinimo projektų. Laikas nuo laiko teikia labdaringus užsiėmimus žmonių su negalia ir kt. organizacijoms, dalyvauja saviugdos festivaliuose ir kitose viešose šventėse.
Vykdomi projektai
Reikia: 5 000 EUR
Surinkta: 25,12 EUR