Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

VšĮ „Mėlynas mėnulis“

Atgal
„Mėlynas mėnulis“, tai ne pelno siekianti organizacija, kurios misija yra padrąsinti būti, augti, stiprėti, tobulėti ir pažinti save. Mūsų, kaip organizacijos, vizija yra, kad viskas gali būti ir kitaip, o mes esame tam, kad galėtume padėti pamatyti pasaulį kitomis spalvomis, nes kiekvienas yra svarbus ir neįkainojamas stebuklas. Pagrindinė mūsų veiklos sritis – emocinė parama. Teikdami emocinę paramą siekiame sudaryti sąlygas drąsiau ir aktyviau įsitraukti į psichinės sveikatos gerinimo procesą, todėl turime ne tik savitarpio pagalbos grupes, „gyvas“ konsultacijas, bet ir nuotolines konsultacijas, konsultacijas vaikštant gryname ore bei emocinės paramos žygius (t.y. kai žygio metu teikiamos konsultacijos, vyksta individualūs ir grupiniai situacijų aptarimai). Tikime, kad inovatyvūs ir kūrybiški priėjimai prie žmogaus suteikia lengvumo jausmą renkantis emocinę paramą ir einant išgijimo keliu. Mūsų tikslinė grupė – 12-17 metų paaugliai ir 35-45 metų suaugę, vidutines pajamas uždirbantys, asmenys, išgyvenantys/išgyvenę emocinę ir/ar psichologinę krizę. Orientuojamės į motyvuotus, pagalbos ieškančius ir pagalbą priimančius žmones. „Mėlynas mėnulis“ teikdamas emocinę paramą kuria padrąsinančią, saugią, asmeninį augimą skatinančią ir bendrystę puoselėjančią aplinką. Visos teikiamos paslaugos, tiesioginis ir netiesioginis bendravimas organizacijoje paremtas individualiosios psichologijos principais, kurie akcentuoja žmogaus vertę, padrąsinimą, besąlyginį asmens priėmimą, palaikymą ir išklausymą.
Vykdomi projektai
Reikia: 4 946 EUR
Surinkta: 116,24 EUR